Konkurs literacki, konkurs pisarski

Konkurs na najlepszy reportaż - V edycja

Konkurs na Najlepszy Reportaż w Roku Akademickim 2011/2012

V edycja Konkursu im. Julka Cyperlinga "Świat w zbliżeniu"

Organizator konkursu: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi

Adresaci konkursu: studenci i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Termin konkursu: do 20 maja 2012 roku (decyduje data stempla pocztowego)

Tematyka konkursu jest dowolna, choć musi korespondować z metaforycznym tytułem konkursu: "Świat w zbliżeniu. Ukryte w szufladzie"

Konkurs jest otwarty dla wszystkich studentów oraz młodzieży ponadgimnazjalnej.

W konkursie mogą wziąć udział zespoły wieloosobowe.

Prace konkursowe oceniane będą w czterech kategoriach:

grafika konkursowa

- reportaż literacki (pisany)

- reportaż fotograficzny

- reportaż filmowy

- reportaż radiowy

W konkursie przyznawane będą nagrody i wyróżnienia:

• nagroda główna i tytuł Najlepszego Reportażu w Roku Akademickim 2011/2012 przyznawana przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Łodzi oraz wyróżnienia (ogólna pula nagród finansowych to 5000 PLN)

• nagroda specjalna (dwuosobowy karnet na imprezy organizowane przez Toya Studios w Klubie Wytwórnia w sezonie artystycznym 2012/ 2013) ufundowana przez TOYA Studios Sp. z o. o. za pracę, która nawiązuje do hasła: muzyka i nadzieja

• wyróżnienia w postaci Dyplomów Honorowych

• nagrody specjalne przyznawane przez Fundatorów

Wyniki konkursu

ogłoszone będą w czerwcu 2012 roku podczas uroczystej Gali w siedzibie organizatora oraz w serwisie internetowym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi.

Więcej o konkursie w tym plakat i regulamin na stronie konkursu: http://www.wsp.lodz.pl/Konkurs-391-0.html

Partnerzy Konkursu:

Klub Wytwórnia

Szkoła Języków i Zarządzania- Nauczycielskie kolegium języków obcych PROMAR

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.