Konkurs literacki, konkurs pisarski

VI Konkurs na najlepszy reportaż

Konkurs na najlepszy reportaż

 

 

 

 

 

 

VI Konkurs na najlepszy reportaż im. Julka Cyperlinga

na najlepszy Reportaż w Roku Akademickim 2012/2013

„Świat w zbliżeniu. Ukryte w szufladzie"

Termin konkursu: 6 maja 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego)

Adresat konkursu: wszyscy studenci oraz młodzież ponadgimnazjalna.

Organizator konkursu: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi

W konkursie mogą wziąć udział zespoły wieloosobowe.

Prace konkursowe oceniane będą w czterech kategoriach:

  • reportaż literacki (pisany)
  • reportaż fotograficzny
  • reportaż filmowy
  • reportaż radiowy

W konkursie przyznawane będą nagrody i wyróżnienia:

  • nagroda główna i tytuł Najlepszego Reportażu w Roku Akademickim 2011/2012 przyznawana przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Łodzi oraz wyróżnienia
  • wyróżnienia w postaci Dyplomów Honorowych
  • nagrody specjalne

Prace konkursowe należy wysłać na adres:

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi,

90-542 Łódź,

ul. Żeromskiego 115,

z dopiskiem "Świat w zbliżeniu. Ukryte w szufladzie".

Wyniki konkursu ogłoszone będą w czerwcu 2013 roku.

Regulamin konkursu im. Julka Cyperlinga - edycja VI (2012/2013)

Formularz zgłoszeniowy

Plakat konkursu (2012/2013)

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.