Konkurs literacki, konkurs pisarski

Konkurs filmowo-literacki

Konkurs filmowo-literacki: Która z filmowych postaci buntowników jest Ci najbliższa i dlaczego?

Termin konkursu: prace na konkurs można nadsyłać od 6 spaździernika 2013 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresat konkursu: wszyscy uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Organizator konkursu: Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis", Centralny Gabinet Edukacji Filmowej, Pałac Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

 

REGULAMIN KONKURSU FILMOWO-LITERACKIEGO „Która z filmowych postaci buntowników jest Ci najbliższa i dlaczego?"

Przedmiot oceny konkursowej

Przedmiotem oceny konkursowej będą literackie wypowiedzi argumentacyjne (rozprawki) na temat: „Która z filmowych postaci buntowników jest Ci najbliższa i dlaczego?".
Do konkursu zostaną dopuszczone autorskie prace literackie oparte na materiale filmowym, związanym z tematem buntu w kinie.

Długość tekstu prozatorskiego nie może przekraczać 1,5 standardowej strony A4 (czcionka Times New Roman nr 12; 1,5 odstępu).

Kryteria oceny prac konkursowych:

 • zgodność z tematem i jego nowatorskie ujęcie,
 • zgodność z formą rozprawki,
 • interesująca i przekonująca argumentacja,
 • oparcie pracy na adekwatnych dziełach filmowych,
 • walory językowe,
 • poprawność merytoryczna, językowa i stylistyczna.

Struktura i przebieg konkursu

Konkurs zostanie rozstrzygnięty na poziomie jednego etapu.
Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów.
Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

 • prace uczniów szkół gimnazjalnych
 • prace uczniów szkół ponadgimnazjalnych – do 19 lat.

Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość prac. Pracę należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Do pracy konkursowej należy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek, nazwa i adres szkoły, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.

Terminarz konkursu

 1. Ogłoszenie konkursu – 8 kwietnia 2013 r.
 2. Nabór prac konkursowych – do 6 października 2013 r.
 3. Ocena prac konkursowych przez komisję konkursową i powiadomienie laureatów – do 16 października 2013r.
 4. Wręczenie nagród oraz prezentacja najciekawszych prac nastąpi 23 października 2013 r. w trakcie imprezy „Filmowe Pojedynki VI. Wielcy buntownicy kina".

Sposób i termin ogłoszenia wyników

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.edukacjafilmowa.pl oraz www.palacmlodziezy.lodz.pl do dnia 16 października 2013 r. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni także drogą telefoniczną bądź mailową.

Nagrody

Wyłonieni przez komisję konkursową laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Po zakończeniu konkursu najlepsze prace zostaną opublikowane na specjalistycznej stronie internetowej www.edukacjafilmowa.pl. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację na ww. stronie.

Uwagi końcowe

Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
Zgłaszając pracę do konkursu, uczestnik oświadcza tym samym, że jest jej autorem i przy powstawaniu pracy nie zostały naruszone prawa autorskie innych osób. Warunkiem przyjęcia pracy konkursowej jest dołączenie do niej oświadczenia dotyczącego zachowania wszelkich prac autorskich zgodnie ze wzorem. Oswiadczenie do konkursu.doc.
Uczestnik, zgłaszając pracę do Konkursu, wyraża jednocześnie zgodę na prezentację pracy podczas imprezy „Filmowe Pojedynki VI. Wielcy buntownicy kina".
Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją i respektowaniem jego regulaminu.
Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Filmowe Pojedynki VI. Wielcy buntownicy kina" dofinansowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.
Wszelkie informacje na temat konkursu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 42 688-52-15 w. 20.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.