Konkurs literacki, konkurs pisarski

konkurs "Nowej Fantastyki" na opowiadanie

Wszystkich młodych kandydatów na mistrzów fantastyki (SF, horroru i fantasy oraz najdzikszych gatunkowych modyfikacji) zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie "Nowej Fantastyki" na opowiadanie.

Pierwszemu konkursowi "Fantastyki" z 1982 roku zawdzięczamy odkrycie
między innymi Feliksa W. Kresa

Bardzo udany był konkurs drugi, z 1985 roku - to od niego zaczęła się wielka literacka kariera Marka S. Huberatha i Andrzeja Sapkowskiego

Konkurs III "Nowej Fantastyki" z 1992 roku wypromował
Grzegorza Janusza, Tomka Kołodziejczaka i Maćka Żerdzińskiego

Udał się nam również konkurs tematyczny z 2003 roku
ogłoszony wspólnie z British Council, który wygrali
Jakub Nowak i Maciej Guzek

KTO NASTĘPNY NA PARNAS?

Metoda wyłonienia następców jest prostsza, niż myślicie.
Prześlijcie na adres redakcji pocztą klasyczną opowiadania o objętości nie większej niż 50 000 znaków (około 28 stron maszynopisu znormalizowanego).
Do tekstów muszą być dołączone kopie na nośniku cyfrowym (CD ew. dyskietka).

Nie podpisujcie opowiadań swoimi nazwiskami a godłem. Kartkę ze swoimi prawdziwymi danymi (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu) zamknijcie w kopercie podpisanej tym samym godłem co opowiadanie. Nie zapomnijcie dołączyć tej koperty do przesyłki.

Teksty prosimy przysyłać do 31 sierpnia 2008 roku
na adres redakcji ("Nowa Fantastyka - Konkurs literacki", ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa). Konkurs zostanie rozstrzygnięty w styczniu 2009.
Będziemy o rok starsi i bogatsi o parę dobrych opowiadań
nieznanych jeszcze Autorek i Autorów.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.