Konkurs literacki, konkurs pisarski

III Konkurs na reportaż im. Macieja Szumowskiego

III Konkurs na reportaż im. Macieja Szumowskiego

"Polska zza siódmej miedzy"

Warunki:

  • termin: do 30 listopada 2008 r. (decyduje data stempla pocztowego)
  • wiek do 35 r. życia
  • praca niepublikowana
  • objętość tekstu do 12 tyś znaków
  • wysłać w trzech (3) egzemplarzach w zaklejonej kopercie opisanej godłem (z dopiskiem: "Polska zza siódmej miedzy") na adres:

al. Pokoju 3,

31-548 Kraków

  • I nagroda 30 tyś. zł (pula nagród wynosi 60 tyś. zł)
  • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na przełomie stycznia i lutego 2009 roku.
  • Organizatorami konkursu są: Polska Gazeta Krakowska, Telewizja TVN oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Maćka Szumowskiego.


Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.