Konkurs literacki, konkurs pisarski

IX wojewódzki konkurs literacki

IX wojewódzki konkurs literacki

„Prowokujesz – jesteś prowokowany... Świat współczesny wobec doświadczenia ekstremum”


Organizator: V LO w Rybniku Honorowy patronat: Prezydent Miasta Rybnika, Adam Fudali
Uczestnicy: I kategoria uczniowie gimnazjów (z województwa śląskiego), II uczniowie szkół ponadgimnazjalnych(z województwa śląskiego)
Termin: Zgłoszenia: do dnia 31 marca 2009 na adres:
V Liceum Ogólnokształcące
ul. Orzepowicka 15 A
44-217 Rybnik
z dopiskiem „Konkurs literacki”
Finał: czerwiec 2009

Skrócony regulamin:


Prace (pismo maszynowe lub wydruk komputerowy) napisane w języku polskim, opatrzone muszą być godłem (słowny pseudonim) i opisane pod względem kategorii wiekowej

Autor zobowiązany jest podać w osobnej kopercie, również opatrzonej tym samym godłem:
  • swoje imię i nazwisko,
  • dokładny adres zamieszkania,
  • wiek,
  • adres i nr telefonu szkoły
  • imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna
Forma pracy konkursowej: dowolna
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac
Organizatorzy listownie powiadamiają o wynikach wyłącznie autorów nagrodzonych prac. Informacja jest równoznaczna z zaproszeniem na finał.


Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.