Konkurs literacki, konkurs pisarski

XIV Ogólnopolski Konkurs Literacki "Pisanie dobre na chandrę" 2009

XIV Ogólnopolski Konkurs Literacki "Pisanie dobre na chandrę" 2009 pod patronatem prezydenta Miasta Oświęcim


"Gdy jest ci smutno (smutek nie jest obowiązkowy), a masz natchnienie - weź kawałek papieru, przelej tam swe myśli i przyślij do nas".
Organizator: Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu
Uczestnicy: Uczestnikami Spotkań mogą być osoby powyżej 15 roku życia. Spotkania obejmują dwie kategorie:
– poezja (zestaw do 5 wierszy) (karta autora)
- proza (maksymalnie 10 stron znormalizowanego druku - na 1 stronie 1800 znaków ze spacjami) (karta autora)
Zgłoszenia: Prace nadsyłać należy do 5.06.2009 roku na adres:
Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24, 32-602 Oświęcim z dopiskiem "Pisanie dobre na chandrę".
Termin:
kategoria: poezja śpiewana – 22 maja 2009 roku,
kategoria: recytacja – 23 maja 2009 roku.
Finał: Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi we wrześniu 2009 roku. O dokładnym terminie laureaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Skrócony regulamin konkursu:

 • Tematyka prac dowolna.
 • Utwory należy nadsyłać w czterech egzemplarzach wyłącznie w maszynopisie formatu A-4.
 • Wszystkie utwory winny być opatrzone godłem, tzn. pseudonimem autorskim (nie znakiem graficznym).
 • Do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną godłem, zawierającą dane o autorze wpisane na kartę autora.
 • Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które:
-były publikowane,
-były nagradzane w innych konkursach,
-brały udział w poprzednich edycjach konkursu "Pisanie dobre na chandrę",
-nie spełniają wymogów technicznych określonych w regulaminie (bez godła, brak koperty zawierającej dane o autorze),
-zostaną nadesłane po określonym terminie.
 • Jury zadecyduje o:
-zakwalifikowaniu prac do konkursu,
-umieszczeniu tekstów w pokonkursowym wydawnictwie,
-przyznaniu nagród o łącznej puli 6.000 zł.
 • Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
 • Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród. Nagrody, które nie zostaną odebrane nie będą wysyłane pocztą.
 • Wybrane teksty nagrodzonych i wyróżnionych autorów zostaną opublikowane w tomiku "Pisanie dobre na chandrę".
 • Nadesłane prace nie będą zwracane.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów.
 • Wszystkie sporne kwestie, które nie zostały ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy w porozumieniu z jurorami.
 • Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela Maria Kwaśniak - OCK, tel. 033 842-44- 61, 842-25-75, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadesłanie prac jest jednoznaczną akceptacją regulaminu.
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.