Konkurs literacki, konkurs pisarski

Konkurs Literacki na krótką, fantastyczną formę literacką

Konkurs Literacki na krótką, fantastyczną formę literacką


Organizatorzy: Serwis Unreal Fantasy, Wydawnictwo Rebis.
Uczestnicy: Bez ograniczeń.
Zgłoszenia: Teksty (maksymalnie 15 000 znaków) należy wysyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Organizator zobowiązuje się do przysłania potwierdzenia odbioru tekstu.
Termin
: do 31.05.2009 r.
Nagrody: 4 komplety cyklu "Gildia Błaznów" autorstwa Alana Gordona.

Skrócony regulamin:

 1. Konwencja fantasy, science-fiction lub horroru.
 2. Forma literacka - dowolna.
 3. Na kartach krótkiej formy literackiej przedstawić rzeczywistą (np. historyczną) postać w nierzeczywistym (fantastycznym) świecie. Bohater może być bezpośrednią ekstrapolacją swego rzeczywistego odpowiednika; może być również jej alternatywną wariacją, bogatszą o fantastyczne cechy, historię i osobowość, zgodną z założeniami przyjętego, równie fantastycznego uniwersum. Musi jednak, choćby w ogólnym zarysie, pozostawać w korelacji do "oryginału".
 4. Możliwe jest wysłanie przez jednego autora więcej niż jednej pracy, jednak brana będzie pod uwagę tylko ta, która otrzymała wyższą ocenę. Jeden autor może zając jedno miejsce.
 5. Prace powinny dodatkowo zawierać: imię i nazwisko autora, pełny adres zamieszkania, telefon i mail kontaktowy (jeśli inny niż ten, z którego została wysłana praca). Dane osobowe będą wykorzystywane tylko w celu dostarczenia ewentualnej nagrody.
 6. Wysłanie pracy jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu pełnych praw autorskich do tejże.
 7. Wysłanie pracy jest równoznaczne z pełną akceptacją postanowień zawartych w regulaminie.
 8. Serwis Unreal Fantasy ma prawo zamieścić wybrane prace na swoich łamach.
 9. Jeśli praca była publikowana już wcześniej, należy dołączyć do niej stosowną adnotację.
 10. W przypadku wykrycia jakiejkolwiek formy plagiatu, praca zostanie wykluczona z konkursu.
 11. Oceny prac dokonuje kolegium redakcyjne.
 12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień zawartych w tym regulaminie podczas trwania konkursu.
 13. Konkurs nie odbędzie się, jeśli łączna ilość nadesłanych prac będzie mniejsza niż 5.
 14. Preferowany format plików: .rtf, .txt
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.