Konkurs literacki, konkurs pisarski

VIII Regionalny Konkurs Dziennikarski

VIII REGIONALNY KONKURS DZIENNIKARSKI - artykuł prasowy lub reportaż

ORGANIZATOR: Dom Kultury Niewiadom, ul. Mościckiego 15, 44-273 Rybnik Niewiadom

UCZESTNICY: uczniowie szkoły podstawowej (klasy IV-VI) i gimnazjum

TEMATYKA: artykuł prasowy lub reportaż na dowolny temat (nie dłuższy nią 2 strony A4, czcionka nr 12, z jednej szkoły maksymalnie 10 prac, do reportażu można dołączyć zdjęcia)

TERMINY:

nadsyłanie prac do 16 października 2009 r. (pocztą tradycyjną lub elektroniczną)

ogłoszenie wyników 13 listopada 2009 r.

wyniki ogłoszone zostaną na stronie internetowej DKN i na łamach „Tygodnika Rybnickiego”

KRYTERIA OCENY:

  • oryginalne przedstawienie tematu
  • rzetelność
  • wnikliwość obserwacji
  • atrakcyjność
  • wartość informacyjna
  • poprawność stylistyczna, ortograficzna
  • kultura języka
  • logika wywodu

NAGRODY:

nagrody rzeczowe, dyplomy i publikacja na łamach tygodnika „Tygodnika Rybnickiego”

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.