Konkurs literacki, konkurs pisarski

Konkurs Literacki „LIPA 2010”

Konkurs  Literacki „LIPA 2010”

XIV Ogólnopolski i XXVIII Wojewódzki Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej

Adresaci konkursu: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

Termin konkursu: termin nadsyłania prac do dnia 30 czerwca 2010 r.

Organizator konkursu: Spółdzielcze Centrum Kultury "Best" przy Spółdzielni Mieszkaniowej "Złote Łany"

Regulamin konkursu literackiego "Lipa 2010":

pod patronatem Prezydenta Miasta Bielsko - Biała

organizowanego przy wsparciu finansowym:

Urzędu Miasta w Bielsku-Białej i Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” w Bielsku-Białej.

 

1. Uczestnikami Przeglądu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

2. Tematyka i rodzaj literacki utworów konkursowych – dowolne. Ilość prac ograniczona do 6 tekstów. W wypadku utworów prozatorskich lub dramatycznych objętość przesyłki ograniczona do 6 stron znormalizowanego maszynopisu (około 10 800 znaków).

3. Warunkiem udziału jest nadesłanie samodzielnie napisanych utworów (nigdzie dotąd niepublikowanych) w trzech egzemplarzach (prace pisane na komputerze lub na maszynie do pisania). Utwory należy opatrzyć słownym godłem (pseudonimem); to samo godło należy wpisać do karty zgłoszenia, która jest jedyną informacją o autorze.

Prosimy o czytelne wypełnianie załączonej karty.

4. Termin nadsyłania prac konkursowych wraz z kartami uczestnika upływa 30 czerwca 2010 r.

5. Prace konkursowe należy przesłać pod adresem:

Spółdzielcze Centrum Kultury "Best" przy Spółdzielni Mieszkaniowej "Złote Łany";

43-300 Bielsko-Biała,

ul. Jutrzenki 22

z dopiskiem Lipa 2010.

6. Jury Przeglądu dokona oceny nadesłanych utworów przyznając laureatom równorzędne nagrody regulaminowe. Jurorzy nie przyznają autorom poszczególnych miejsc (1, 2, 3 itd.), ale wybierają po jednym utworze stu najlepszych autorów do katalogu.

7. Finał Przeglądu, obejmujący ogłoszenie wyników, wręczenie nagród połączony jest z prezentacją przez autorów nagrodzonych tekstów jak i warsztatami literackimi oraz koncertem poezji śpiewanej.

8. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni listownie o wynikach obrad jury i terminie spotkania finalistów.

9. Finał konkusu planowany jest na 22 X 2010 r. Organizator - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Złote Łany” w Bielsku-Białej – zastrzega sobie prawo nieodpłatnych publikacji w prasie oraz informuje, że nadsyłane prace nie będą zwracane.

10. Wszelkie mogące powstać na tle niniejszego regulaminu kwestie sporne w sposób ostateczny rozsądza Jury Przeglądu działające w imieniu organizatorów.

11. Szczegółowych informacji udzielają organizator

(p. Irena Edelman) pod numerem bezpośrednim 033 499 08 33 lub 033 499 08 13 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00 Regulamin i karta zgłoszenia oraz dodatkowe informacje dostępne na stronie www.sckbest.pl

 

ZAPRASZAMY!


konkurs literacki 2010, konkurs, konkurs 2010, konkurs literacki, konkurs pisarski, 2010, konkursie, konkursu, konkursem, Lipa 2010

{linkr:related;keywords:konkurs+2010;limit:6;title:Zobacz+tak%C3%85%C2%BCe%3A}

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.