Konkursy poetyckie, konkurs poetycki

konkurs poetycki pod patronatem S. Czernika

Konkurs poetycki pod patronatem Stanisława Czernika

adresat konkursu:  wszyscy wg kategorii wiekowych

termin konkursu: nadsyłanie wierszy do 31 sierpnia 2011 roku

organizator konkursu: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów

 

Jak co dwa lata Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów organizuje kolejną edycję prestiżowego konkursu poetyckiego, którego patronem jest wybitny poeta, prozaik, eseista, tłumacz, teoretyk literatury Stanisław Czernik (1899-1969). Wśród laureatów poprzednich edycji są znani w Polsce poeci, a jury konkursu każdorazowo składa się ze znakomitych twórców i znawców poezji.

 

Patronat nad konkursem objęli:

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów

Starosta Ostrzeszowski

 

Regulamin konkursu

1. Konkurs ma charakter otwarty - skierowany jest do wszystkich piszących bez ograniczeń.

2. Konkurs rozegrany zostanie w czterech kategoriach wiekowych:

kat. I - dzieci do lat 11,

kat. II - dzieci i młodzież w wieku: 12-15 lat

kat. III - młodzież w wieku 16-19 lat,

kat. IV - dorośli powyżej 19 lat.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie pocztą zestawu wierszy w maszynopisie zawierającego maksymalnie 3 utwory w 4 egzemplarzach oznaczone godłem (pseudonimem, a nie rysunkiem) na adres:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów

pl. Borek 17

63-500 Ostrzeszów

4. Organizatorzy nie ograniczają tematyki utworów konkursowych. Jest ona dowolna.

5. Do zestawu należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem co wiersze i zawierającą następujące informacje: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, wiek, ewentualnie adres e-mail (uczniowie proszeni są o podanie klasy i szkoły). Informacje te zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (DzU z 1997 r. nr 133, poz. 883) objęte są tajemnicą i zostaną wykorzystane jedynie w sposób określony w Regulaminie.

6. Jeden autor może przysłać tylko jeden zestaw wierszy.

7. Na konkurs nie należy przesyłać utworów wcześniej publikowanych i nagradzanych.

8. Osoby przysyłające: zestawy złożone z więcej niż 3 wierszy, opatrzone pełnymi danymi zamiast godła oraz zawierające niepełne dane osobowe nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie.

9. Termin nadsyłania wierszy na konkurs mija 31 sierpnia 2011 roku (decyduje data stempla pocztowego).

10. O podziale nagród zadecyduje Jury w składzie: Przemysław Dakowicz, Robert Rutkowski, Wiesław Przybyła.

Organizatorzy przewidują nagrody finansowe (dorośli) i rzeczowe (dzieci i młodzież) oraz nagrody specjalne za utwory związane z:

- Ostrzeszowem i ziemią ostrzeszowską,

- postacią i dziełem Stanisława Czernika.

11. Ogłoszenie wyników nastąpi 22 października 2011 r. podczas uroczystości podsumowującej konkurs i upamiętniającej postać St. Czernika. Laureaci zostaną powiadomieni o szczegółach telefonicznie i listownie.

12. Nagrodę należy odebrać osobiście lub przez upoważnioną do tego osobę w dniu ogłoszenia wyników. Nie wysyłamy nagród pocztą.

13. Utwory nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane w dokumentującym plon konkursu wydawnictwie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji wierszy bez wypłaty honorariów oraz bez zgody autorów.

14. W sprawach spornych nieujętych w Regulaminie decyzje podejmują organizatorzy w porozumieniu z Jury.

 

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać na stronie internetowej www.bp.ostrzeszow.pl lub pod numerem tel. 062 730 33 89, 730 19 48 oraz adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.