Konkursy poetyckie, konkurs poetycki

Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Cięte Słowa"

Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Cięte Słowa"

Organizator konkursu: Portal Poetycki NAMIDA, Wydawnictwo "FLOSART"

Adresat konkursu: osoby, które ukończyły 18 rok życia

Termin konkursu: do 30 listopada 2011 roku

 

 

Portal Poetycki NAMIDA oraz Wydawnictwo "FLOSART" zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim "Cięte Słowa".

To Twoja szansa na poetycki debiut!

Około czterdziestu najlepszych utworów zostanie opublikowanych w pokonkursowych tomikach poetyckich (tradycyjnym i e-booku).

Nagrody w konkursie poetyckim:

Opublikowanie utworów w tomiku wierszy wydanym przez Wydawnictwo "FLOSART" i promowanym przez wydawnictwo oraz Portal NAMIDA.

Za każdy zakwalifikowany do tomiku wiersz autor otrzyma egzemplarz autorski.

Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego.

Wydawnictwo „FLOSART" bierze pod uwagę możliwość zawarcia dłuższej współpracy wydawniczej z wyróżnionymi autorami.

Regulamin konkursu poetyckiego

1. Konkurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 18 rok życia.

2. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jeden zestaw utworów, składający się z 3 do 7 wierszy.

3. Tematyka wierszy jest dowolna, ale powinna nawiązywać do swobodnie rozumianego hasła konkursu - "Cięte Słowa". Utwory mogą być inspirowane, pod względem tematycznym, stylistycznym lub strukturalnym, na przykład japońskim haiku.

4. Na konkurs mogą zostać nadesłane tylko wiersze wcześniej nie publikowane (zarówno w publikacjach drukowanych, jak i w internecie) oraz nie nagradzane w innych konkursach. Utworów nie można również publikować w wyżej wymienionych mediach przez 60 dni po zakończeniu konkursu.

5. Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie poprzez formularz konkursowy znajdujący się na stronie Portalu NAMIDA (www.namida.pl).

6. Koszty związane z drukiem oraz wysyłką swoich prac, które ponoszą zwykle uczestnicy innych konkursów, organizatorzy Konkursu „Cięte Słowa" postanowili wykorzystać w bardziej praktyczny sposób. Dlatego uczestnicy konkursu zobowiązani są do wpłaty kwoty wpisowej w wysokości 10 złotych na konto Wydawnictwa „FLOSART".

Numer konta:
mbank 66 1140 2004 0000 3102 7354 9311
Wydawnictwo Flosart
13-200 Działdowo
Pl. 1 Maja 7

tytułem: wpisowe konkurs cięte słowa

Zebrana w ten sposób kwota zostanie przeznaczona na wydanie w druku pokonkursowego tomiku wierszy oraz jego promocję.

7. Termin nadsyłania prac na konkurs mija 30 listopada 2011 roku.

8. Oceny utworów dokona jury.

9. Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu trzydziestu dni po terminie nadsyłania prac, za pośrednictwem witryn internetowych Portalu Poetyckiego NAMIDA oraz Wydawnictwa "FLOSART".

10. Pokonkursowe tomiki poetyckie zostaną wydane w ciągu trzech miesięcy po rozstrzygnięciu konkursu. Znajdzie się w nich około czterdziestu najlepszych utworów wyłonionych w konkursie.

11. Do zwycięzców konkursu nagrody zostaną przesłane pocztą tradycyjną.

12. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do publikowania nadesłanych prac bez wypłacenia honorariów autorskich. Autorzy biorący udział w konkursie zrzekają się prawa do wynagrodzenia finansowego z tytułu publikacji w pokonkursowym tomiku poetyckim "Cięte Słowa" oraz na stronach: www.namida.pl | wydawnictwo-flosart.pl

13. Prace osób, które nie zastosują się do regulaminu konkursu nie zostaną poddane ocenie.

14. W sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu, ostateczną decyzję podejmują organizatorzy w porozumieniu z jury.

15. Autor, nadsyłając prace na konkurs, zgadza się na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.