Konkursy poetyckie, konkurs poetycki

I Konkurs Poetycki im. Zbigniewa Jerzyny

I Konkurs Poetycki im. Zbigniewa Jerzyny

Organizatorzy konkursu recytatorskiego: Służewski Dom Kultury w Warszawie

Termin konkursu: do 14 października 2011 r.

Adresaci konkursu: brak ograniczeń

 

Służewski Dom Kultury w Warszawie ogłasza I Konkurs Poetycki im. Zbigniewa Jerzyny

Cele konkursu:

• pobudzenie wrażliwości poetyckiej,

• odkrywanie talentów,

• promocja wartościowej twórczości,

• inspirowanie poezją Zbigniewa Jerzyny.

Zasady uczestnictwa w konkursie:

I. Konkurs poetycki:

1. Warunkiem udziału w konkursie poetyckim jest nadesłanie w maszynopisie zestawu zawierającego od 1 do 3 wierszy - różnych lub tworzących całość.

2. Nadesłane utwory poetyckie powinny być napisane wyłącznie w języku polskim.

3. Organizatorzy nie ograniczają tematyki i formy wierszy.

4. W konkursie nie mogą brać udziału utwory wcześniej publikowane lub nagradzane.

5. Każdy wiersz powinien być nadesłany w czterech egzemplarzach. Zestawy winny być opatrzone godłem słownym (pseudonim). Do zestawu należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną takim samym godłem, w której należy umieścić dane osobowe (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, nr telefonu, e-mail). Uczniowie proszeni są o podanie klasy, szkoły, ewentualnie nazwiska nauczyciela prowadzącego.

6. Zestawy wierszy należy nadsyłać na adres:

Służewski Dom Kultury

ul. Puławska 255

02-740 Warszawa

7. Prace niespełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane.

8. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

Terminy konkursowe:

1. Prace konkursowe należy nadsyłać do 14 października 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego).

2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas tygodnia poświęconego pamięci Zbigniewa Jerzyny. Gala odbędzie się 26 listopada 2011 r. (sobota) w Służewskim Domu Kultury.

3. O wynikach konkursu i dokładnym terminie wręczenia nagród Organizator powiadomi laureatów listownie, mailem lub telefonicznie.

4. Protokół z posiedzenia Jury zostanie opublikowany na stronie organizatora: www.sdk.waw.pl/jerzyna po rozstrzygnięciu konkursu.

5. Organizator zapewnia laureatom noclegi. Organizator nie zwraca kosztów podróży.

Nagrody w konkursie:

1. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez organizatorów. W Jury konkursu poetyckiego zasiądą wybitni literaci: Ernest Bryll, Sylwia Chutnik, Krzysztof Karasek i Tomasz Różycki.

2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne (o łącznej wartości 6 tysięcy złotych brutto) oraz rzeczowe.

3. O podziale i wysokości nagród decyduje wyłącznie Jury. Decyzja Jury jest w tym względzie niepodważalna.

4. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. W innym przypadku nagroda przechodzi na rzecz następnej edycji konkursu.

5. Utwory nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane w wydawnictwie dokumentującym plon konkursu. Organizator zastrzega sobie możliwość wydania nagrodzonych wierszy bez wypłaty honorariów.

6. Dodatkowe informacje na temat konkursu uzyskać można pod numerem tel. 22 843-91-01 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.