Konkursy poetyckie, konkurs poetycki

Euro 2012 - konkurs poetycki na wiersz

VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI NA WIERSZ „EURO 2012"

Termin konkursu: 11 czerwca 2012 r.

Adresaci konkursu: uczniowie gminazjów, szkół średnich i dorośli

Organizator konkursu: Miejska Biblioteka Publiczna w Wągrowcu

Regulamin konkursu

Mistrzostwa Europy UEFA rozgrywane są co cztery lata. W 2012 roku rozgrywki finałowe w piłce nożnej odbędą się w Polsce i na Ukrainie między

8 czerwca a 1 lipca. Z okazji tego wyjątkowego wydarzenia sportowego nasza Biblioteka ogłasza konkurs poetycki na wiersz pt. „Euro 2012".

1. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań literackich i sportowych oraz popularyzacja współczesnej poezji polskiej, budzenie i pogłębianie poczucia patriotyzmu.

2. Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów, szkół średnich i dorosłych piszących wiersze i kochający poezję. Nadesłane wiersze oceniane będą w dwóch umownych kategoriach wiekowych:

• młodzież (15-19 lat)

• dorośli (powyżej 19 lat)

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie dwóch wierszy o tematyce związanej z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej 2012, niepublikowanych dotąd i napisanych komputerowo.

4. Nadesłane wiersze należy opatrzyć godłem (pseudonim, a nie rysunek). Do zestawu wierszy prosimy dołączyć zaklejoną kopertę, podpisaną tym samym godłem, zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu, e-mail, wiek, zawód (uczniowie proszeni są o podanie klasy i szkoły)

5. Termin nadsyłania prac upływa 11 czerwca 2012 r.

6. Wiersze należy dostarczyć na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna w Wągrowcu,

ul. Średnia 18 , 62-100 Wągrowiec

tel. 67 26 20 068,

7. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora

8. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe, a wiersze laureatów zostaną opublikowane w "Katalogu" Biuletynie Informacyjnym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu

9. Nadesłanych prac organizatorzy nie zwracają i zastrzegają sobie prawo do publikowania wierszy w prasie i innych mediach bez wypłaty honorariów oraz bez zgody autorów. Zastrzegamy sobie także prawo do wykorzystania wizerunku Uczestnika w naszych materiałach promocyjnych.

10. Sprawy nie objęte regulaminem oraz sprawy sporne rozstrzyga jury oraz organizatorzy.

Podsumowanie konkursu wraz z uroczystym wręczeniem nagród laureatom odbędzie się 27 czerwca 2012 r. (o szczegółach poinformujemy nagrodzonych indywidualnie).

Poeci nie dajcie się wyautować. Do dzieła!!!

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.