Konkursy poetyckie, konkurs poetycki

XIX Konkurs Poetycki „Sprostać wierszem"

XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Sprostać wierszem"

Konkurs poetycki 2013

Termin konkursu: do 15.02.2013

Adresat konkursu: wszyscy twórcy

Organizator konkursu: Miejski Dom Kultury BATORY wspólnie z Radiem Katowice

 

„Poezja współcześnie jest trochę jak gęsty, mieszany las. Nie da się nawet w skrócie opisać wszystkich drzew,... a zaiste każde z nich wydawać się może na swój sposób niepowtarzalne i godne uwagi wnikliwego obserwatora". Jarosław Klejnocki

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom licznej rzeszy piszących poezje Miejski Dom Kultury BATORY wspólnie z Radiem Katowice ogłasza XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Sprostać wierszem".

Regulamin konkursu poetyckiego

1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich twórców.

2. Celem konkursu jest inspiracja i popularyzacja twórczości poetyckiej, ujawnienie talentów.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przysłanie na adres organizatorów zestawu trzech nigdzie niepublikowanych wierszy.

4. Najlepsi otrzymają nagrody finansowe. Niektóre z nagrodzonych wierszy zostaną zamieszczone na łamach miesięcznika społeczno – kulturalnego „Hajduczanin".

5. Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac do 15.02.2013 r. na adres:

Miejski Dom Kultury BATORY

ul. Stefana Batorego 6

41-506 Chorzów

Na kopertach należy zaznaczyć: Konkurs poetycki „Sprostać wierszem"

6. Prace konkursowe – opatrzone godłem – należy nadsyłać w maszynopisie /może być czytelny rękopis/ w trzech egzemplarzach, w zaklejonej kopercie, wewnątrz której wraz z tekstami należy umieścić zaklejoną kopertę /opatrzoną tym samym godłem/, a w niej rozwiązanie godła: imię i nazwisko autora, dokładny adres zamieszkania, adres e-mail, telefon.

7. Tematyka prac dowolna.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji utworów nagrodzonych, zaś pozostałe nie będą odsyłane. Jurorzy konkursu wyłonią najciekawsze utwory.

W jury zasiądą:

  • Maciej Michał Szczawiński (przewodniczący jury), ceniony krytyk literacki, poeta, dziennikarz i twórca radiowy, autor zbioru wierszy, książek eseistycznych, licznych publikacji prasowych i dramatów zrealizowanych w Teatrze Polskiego Radia.
  • Mirosława Pajewska, Mirosława Pajewska ur. 1957 w Bytomiu. Poetka, autorka zbiorów wierszy „Krwioobieg" 2004, „Styksmat" 2006, „Transfuzje" 2009. Laureatka konkursów literackich (proza, poezja, recenzje).

9. Publiczne ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w sali spotkań Miejskiego Domu Kultury BATORY 27 lutego 2013 r. Godzina 17.00, sala 305.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.