Konkursy poetyckie, konkurs poetycki

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. C. K. Norwida...

...organizuje Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszkowie przy współpracy Urzędu Miasta w Pruszkowie i Starostwa Powiatu Pruszkowskiego. Konkurs adresowany jest do wszystkich środowisk literackich, do związków i stowarzyszeń twórczych, a także do poetów nie zrzeszonych. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród, nastąpi 21 maja 2008 roku w Pruszkowie, podczas uroczystego spotkania autorów.

W otwartym konkursie mogą wziąć udział poeci nie zrzeszeni, a także poeci będący członkami stowarzyszeń i związków twórczych.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przysłanie organizatorowi trzech wierszy wydrukowanych w języku polskim, w pięciu egzemplarzach, nigdzie nie publikowanych i nie nagradzanych:
- jeden wiersz o Norwidzie lub inspirowany jego życiem, twórczością, bądź stylem;
- dwa wiersze o tematyce dowolnej.

Każdy utwór opatrzony godłem (takim samym godłem powinna być opatrzona koperta zawierająca dane autora). Godła w formie graficznej dyskwalifikują autora.

Organizatorzy nie przyjmują rękopisów. Mile widziane prace dodatkowo na nośnikach elektronicznych.

Oceny nadesłanych utworów dokona JURY powołane przez organizatora.

Organizator nie zwraca nadesłanych utworów.

Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 21 maja 2007 roku. Laureaci zostaną pisemnie poinformowani o wynikach obrad. Nagrodzone utwory zostaną opublikowane w tomiku pokonkursowym.

NAGRODY: I nagroda - 2000 PLN, II - 1000 PLN, III - 500 PLN, oraz pięć wyróżnień po 300 PLN. Zastrzega się prawo innego podziału nagród.

Termin: do 1 marca 2008 roku
Adres: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza, ul. Kraszewskiego 13, 05-800 Pruszków (z dopiskiem: NORWID)

za: http://www.topos.iq.pl/
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.