Konkursy poetyckie, konkurs poetycki

VI Konkurs Poetycki im. Jana Kulki...

...organizuje Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży. Konkurs ma charakter otwarty - skierowany jest zarówno do autorów zrzeszonych w związkach twórczych, jak i niezrzeszonych.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie 2 niepublikowanych i nienagradzanych wcześniej tekstów poetyckich na adres organizatora. (Autorzy są zobowiązani do przesłania tylko jednego zestawu wierszy.) Tematyka obydwu tekstów poetyckich jest dowolna, chociaż jurorzy specjalną nagrodą uhonorują wiersz związany z Łomżą lub jej okolicą. Teksty, w trzech egzemplarzach, mają być oznaczone godłem (znakiem autora), a w dołączonej kopercie - oznaczonej tym samym godłem - powinny znajdować się dane dotyczące autora (imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail).

Teksty oceniać będą jurorzy powołani przez dyrektora MDK-DŚT. Autorzy najlepszych tekstów uhonorowani zostaną nagrodami i wyróżnieniami; za najlepszy wiersz o tematyce łomżyńskiej zostanie przyznana Nagroda Prezydenta Łomży.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 26 kwietnia 2008 roku. Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody. (W innym przypadku przechodzi ona do następnej edycji konkursu.) Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikowania tekstów bez honorariów, jak również prawo udostępniania ich prasie, radiu, telewizji bez konieczności ubiegania się o zgodę autorów.

Termin: do 28 marca 2008 roku
Adres: MIEJSKI DOM KULTURY - DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH ul. Wojska Polskiego 3, 18-400 Łomża.
Dodatkowe informacje: tel.: 086 216 32 26

za: http://www.topos.iq.pl/

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.