Konkursy poetyckie, konkurs poetycki

VI Konkurs Poetycki im. G. Zielińskiego w Skępem...

...organizuje Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem. W konkursie może wziąć udział każdy piszacy, nie będący członkiem profesjonalnego związku twórczego. Wiek uczestnika – od 10 do 21 roku życia. Organizatorzy nie ograniczają tematyki utworów.

Uczestnicy nadsyłają zestawy trzech niepublikowanych i nienagrodzonych wcześniej wierszy. Prace konkursowe (maszynopis / wydruk komputerowy) należy przesyłać w czterech egzemplarzach (każdy wiersz na papierze o formacie A4) na adres Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem, ul. Kościelna 2, 87 - 630 Skępe. Nadsyłane na konkurs zestawy wierszy powinny być opatrzone godłem (rodzaj pseudonimu, znak rozpoznawczy umieszczony pod wierszem). Nazwisko, imię, dokładny adres, nr telefonu, oraz wiek należy umieścić w osobnej zaklejonej kopercie,(wiek również na kopercie z wierszami oraz obok godła pod wierszem) opatrzonej takim samym godłem i dołączyć do zestawu wierszy.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikowania nagrodzonych i wyróżnionych wierszy bez zgody autorów. Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie jury powołane przez organizatorów. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, oraz wręczenie nagród odbędzie się w maju, w ramach corocznych obchodów "Dni Skępego". O dokładnym terminie laureaci zostaną powiadomieni listownie.

Termin: do 21 kwietnia 2008 roku
Adres: Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem, ul. Kościelna 2, 87 - 630 Skępe z dopiskiem "Konkurs poetycki"

za: http://www.topos.iq.pl/
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.