Konkursy poetyckie, konkurs poetycki

XX Ogólnopolski Konkurs Poetycki "U progu Kresów" "Zygmunt Rumel" (1943-2008)

ogłaszają Nadbużańskie Towarzystwo Kultury - Środowisko Rodzin Kresowych w Chełmie.

Utwory nadesłane na konkurs winny nawiązywać do ogólnej tematyki Kresów, historii, tradycji, malowniczości oraz wydarzeń początku XXI wieku.

Nagroda specjalna przyznana zostanie za twórczość poświęconą osobowości poety, żołnierza, działacza BCh Zygmunta Rumla. Twórczość o bohaterze, ma przywrócić należne miejsce w pamięci Polaków i literaturze. Konkurs ma charakter otwarty. Zaprasza poetów z Polski oraz z poza granic kraju. Należy nadesłać trzy utwory poetyckie, dotychczas nie publikowane, w trzech egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego rękopisu (w przypadku prac z innego kraju), opatrzonych godłem. Do godła należy dodać informację - imię i nazwisko autora, data urodzenia, adres, zawód wykonywany. W przypadku przynależności do związków twórczych - pełną nazwę związku.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w maju 2008 r. podczas Biesiady Kresowej w Chełmie, na którą zostaną zaproszeni Laureaci Konkursu. Przewidujemy publikacje prasowe.

Organizatorzy nie zwracają prac konkursowych. Autorzy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniach wyników.

Termin: do 25 kwietnia 2008 roku
Adres: Konkurs Poetycki "U progu Kresów", ul. Katedralna 15/2, 22-100 Chełm, woj. Lubelskie.

za: http://www.topos.iq.pl/
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.