Konkursy poetyckie, konkurs poetycki

XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Dać świadectwo" 2008

Śródmiejski Ośrodek Kultury zaprasza wszystkich twórców zrzeszonych i niezrzeszonych w związkach twórczych do udziału w tegorocznej, szesnastej już odsłonie konkursu. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie na adres Organizatora zestawu prac zawierającego 5-10 utworów poetyckich, które nie były dotychczas publikowane w wydawnictwach zwartych, w trzech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego.

Każdy utwór należy podpisać godłem (pseudonimem). Tym samym godłem należy opatrzyć kopertę zawierającą rozwiązanie godła (kartkę z następującymi danymi: imieniem i nazwiskiem autora, dokładnym adresem, numerem telefonu stacjonarnego i komórkowego, adresem e-mail, wiekiem oraz dorobkiem twórczym - krótki życiorys zawierający listę posiadanych publikacji książkowych i prasowych, oraz najważniejszych nagrodach literackich, zdjęcie - najlepiej w formie elektronicznej); opłatę konkursową w wysokości 10 zł za zestaw (koszty organizacyjne) należy wpłacić na konto: BPH S.A. 86 1060 0076 0000 3210 0003 4043 (kopię dowodu wpłaty należy załączyć do koperty z wierszami); zestawy nie zawierające kopii dowodu wpłaty konkursowej nie będą rozpatrywane; opłata konkursowa jest warunkiem dopuszczenia prac do konkursu.

Organizator nie zwraca prac nadesłanych na Konkurs, ani nie informuje o ich niedopuszczeniu z powodów regulaminowych. Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych, w przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia przez jury, bądź reklamujących kolejne edycje konkursu.

Prace oceniane będą przez Jury, w skład którego wejdą znani literaci i krytycy oraz przedstawiciel Organizatora. Główną Nagrodę Konkursu stanowi edycja tomiku poetyckiego w 2008 roku. Organizator zastrzega sobie prawo doboru utworów oraz decydowania o objętości, formacie i stronie plastycznej książki. Materiały do książki Laureat Głównej Nagrody zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi do 15 września 2008 r. W przypadku nie wywiązania się z powyższego punktu przez Laureata Głównej Nagrody, Organizator może odstąpić od realizacji wydania książki Laureata Głównej Nagrody. Pozostali nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy Konkursu otrzymają nagrody pieniężne i wyróżnienia książkowe ufundowane przez Organizatora i sponsorów.

Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną poinformowani listownie lub telefonicznie i zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród. Organizator nie pokrywa kosztów przyjazdu na uroczystość wręczenia nagród oraz kosztów wyżywienia i noclegów.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w Śródmiejskim Ośrodku Kultury (Kraków, ul. Mikołajska 2) 13 czerwca 2008 roku o godz. 16.00 (Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników Konkursu).

Przesłanie prac konkursowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników do potrzeb konkursowych.

Termin: do 30 kwietnia 2008 roku
Adres: Śródmiejski Ośrodek Kultury, ul. Mikołajska 2, 31-027 Kraków z dopiskiem OKP "Dać świadectwo".
Dodatkowe informacje: www.lamelli.com.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

za: http://www.topos.iq.pl/

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.