Konkursy poetyckie, konkurs poetycki

Konkurs Poetycki im. Małgorzaty Szułczyńskiej...

organizuje Miejski Ośrodek Kultury w Bydgoszczy. O nagrodę ubiegać mogą się dziewczęta i panie w wieku do 25 lat, które pod adresem Organizatora nadeślą 1-3 wierszy o dowolnej tematyce w 5 egzemplarzach opatrzonych godłem (pseudonimem lub znakiem graficznym) z dołączoną kopertą z tym samym godłem zawierającą imię, nazwisko, adres i kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość).

Utwory nie mogą być dotąd publikowane ani nagradzane. Uwaga! Prosimy nie podpisywać utworów imieniem i nazwiskiem! Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1 lipca 2008 r. w siedzibie Organizatora.

Termin: do 10 maja 2008 roku
Adres: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz z dopiskiem: KONKURS im. M. Szułczyńskiej.za: http://www.topos.iq.pl/
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.