Konkursy poetyckie, konkurs poetycki

Cyklorama 2008 - poezja

FESTIWAL ZJAWISK ARTYSTYCZNYCH „CYKLORAMA 2008"


Organizator Konkursu:

Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu Zdroju.

Dla kogo?

 

Konkurs adresowany jest do młodzieży powyżej 16 roku życia i osób dorosłych z Jastrzębia Zdroju.

Konkurs rozgrywany będzie w kategoriach: poezja i proza (można wziąść udział w obu kategoriach jednocześnie).

Warunki:

  • Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu 3 utworów poetyckich (o dowolnej tematyce). Prace konkursowe wyłącznie w języku polskim należy nadsyłać w 3 egzemplarzach.
  • Prace konkursowe powinny być opatrzone godłem słownym.
  • Do tekstów należy dołączyć zaklejoną kopertę, podpisaną tym samym godłem, zawierającą następujące informacje:
    imię i nazwisko, dokładny adres autora prac, numer telefonu, adres e-mail, krótką notę biograficzną oraz oświadczenie o własnym autorstwie nadesłanych prac.

Termin konkursu:

do 27 czerwca 2008 roku

Zgłoszenia nadesłać na adres:

Miejski Ośrodek Kultury,

44-335 Jastrzębie Zdrój

Al. Piłsudskiego 27;

z dopiskiem "Cyklorama '2008" (decyduje data stempla pocztowego).

Nagrody:

Organizator przewiduje dla laureatów Konkursu nagrody pieniężne. Nagrody pieniężne należy odebrać osobiście podczas uroczystego rozdania nagród.

Nagrodzone prace zostaną opublikowane w pokonkursowym tomiku wydanym przez organizatora.

Ogłoszenie wyników

październik 2008 r.(O dokładnym terminie ogłoszenia wyników i rozdania nagród Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni listownie lub telefonicznie).
Pozostali uczestnicy Konkursu informacje o wynikach znajdą na stronie internetowej organizatora: www.mokjastrzebie.pl oraz w lokalnej prasie.

Szczegółowe informacje o Konkursie Literackim można uzyskać w Miejskim Ośrodku Kultury,
tel. 0324731012, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin:

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie MOK


Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.