Konkursy poetyckie, konkurs poetycki

XV Ogólnopolski Konkurs Poetycki Jednego Wiersza

XV Ogólnopolski Konkurs Poetycki Jednego Wiersza
organizowany w ramach

XV CHOJNICKIEJ NOCY POETÓWOrganizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach
Uczestnicy: osoby, które ukończyły 16 rok życia
Zgłoszenia: do dnia 31 maja 2009 r.
Termin: ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 1 sierpnia 2009 r.

Warunki uczestnictwa :

1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział osoby, które ukończyły 16 rok życia, mieszkający zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.

2. Tematyka prac jest dowolna.

3. Każdy uczestnik konkursu przesyła jeden wiersz (wyłącznie w języku polskim) w pięciu egzemplarzach wydruku komputerowego lub maszynopisu (format A4) opatrzonego godłem - pseudonimem autorskim (nie znakiem graficznym). To samo godło powinno występować na dołączonej kopercie zawierającej kartkę z danymi o autorze, tj. imię, nazwisko i dokładny adres autora, ewentualnie numer telefonu i adres e-mail. Utwory opatrzone pełnymi danymi zamiast godła nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie.
W kopercie powinna znaleźć się również formułka : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnicach dla celów statutowych” oraz czytelny podpis autora.
Do utworów należy dołączyć oświadczenie, że osoba nadsyłająca wiersze jest autorem tych utworów , oraz że utwory nie były wcześniej publikowane i nagradzane na innych konkursach.
Mile widziane będzie umieszczenie kilku słów o sobie.

4. Prace należy nadsyłać do dnia 31 maja 2009 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres :

Miejska Biblioteka Publiczna
ul.Wysoka 3
89-600 Chojnice

Na kopercie należy zamieścić dopisek „Konkurs poetycki”.

4. Oceny nadesłanych prac dokona profesjonalne jury powołane przez organizatorów, w którego skład wejdą poeci i krytycy.
Przewiduje się nagrody i wyróżnienia w następującej wysokości :

I miejsce - 700 zł
II miejsce - 550 zł
III miejsce - 450 zł
trzy wyróżnienia po 200 zł
Jury może zadecydować o innym podziale nagród.

5. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 1 sierpnia 2009 r.
Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy zostaną zaproszeni na CHOJNICKĄ NOC POETÓW na koszt organizatora. Nagrody nieodebrane zostaną wysłane pocztą.

Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biblioteki : www.bibliotekachojnice.pl

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz cytowania ich
w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów.
Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na ich publikację w okolicznościowym tomiku poetyckim i prasie regionalnej.
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. : 052 3972807 , e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.