Konkursy poetyckie, konkurs poetycki

XVII Ostrołęcki Konkurs Literacki

XVII OSTROŁĘCKI KONKURS LITERACKI

im. Dionizego Maliszewskiego

I chcę tej ziemi być wierny...


Organizatorzy: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce, STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEK i KSIĄŻKI w Ostrołęce, TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ OSTROŁĘKI, KOŁO LITERATÓW przy TPO w Ostrołęce
Uczestnicy: Konkurs adresowany jest do osób w wieku 16 - 35 lat - twórców nieprofesjonalnych.
Zgłoszenia: Zestaw 3 wierszy o dowolnej tematyce (w czterech egzemplarzach na papierze w formacie A4) dotychczas niepublikowanych i nie nagradzanych w innych konkursach ogólnopolskich nadsyłać należy na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Głowackiego 42 07-400 Ostrołęka
z dopiskiem na kopercie „KONKURS POETYCKI im. D. Maliszewskiego".
Termin: do 30 czerwca 2009 r.
Finał: Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w Internecie (www.mbpostroleka.pl) po 1 września 2009 r. Uroczyste podsumowanie Konkursu odbędzie się w II połowie września br., o jego terminie powiadomimy laureatów konkursu odrębnym pismem.

Skrócony regulamin konkursu:
  1. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Uczestnicy mogą pochodzić spoza Polski. WIersze jednak muszą być napisane w języku polskim.
  2. Do udziału w Konkursie zapraszamy również rodaków zamieszkałych za granicą, szczególnie tych, którzy podtrzymują, pielęgnują i rozwijają polskość i jej kulturę.
  3. Jeden autor może nadesłać tylko 1 zestaw wierszy.
  4. Wiersze należy opatrzyć godłem i dołączyć zaklejoną kopertę zawierającą powtórzone godło(pseudonim, a nie w formie graficznej), imię i nazwisko autora, wiek, adres i telefon ewentualnie e-mail.
  5. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na Konkurs utworów oraz zastrzegają sobie prawo ich publikacji (nieodpłatnie).
  6. Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatorów. W jego skład wejdą literaci i krytycy literatury.
  7. Nagrodę należy odebrać osobiście w dniu podsumowania Konkursu. W przeciwnym razie zostanie ona przeznaczona na rzecz innych konkursów.
  8. W sprawach nie ujętych w Regulaminie decyzję podejmują organizatorzy w porozumieniu z Jury.
  9. Bliższe informacje nt. KONKURSU pod nr tel. 029 764-21-51.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.