Konkursy poetyckie, konkurs poetycki

XVIII Ogólnopolski konkurs poetycki "Serduszkowy wiersz"

XVIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI

SERDUSZKOWY WIERSZ

Organizator konkursu poetyckiego: MIEJSKI OŚRODEK KULTURY,  MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  w Rabce-Zdroju

Termin konkursu poetyckiego: do dnia 31 stycznia 2010 r.

REGULAMIN konkursu poetyckiego

1. Organizatorami Konkursu są: Miejski Ośrodek Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna w Rabce-Zdroju

2. Konkurs odbywa się z okazji „Walentynek” - Święta Zakochanych.

3. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

I – dzieci i młodzież do lat 15

II – młodzież/powyżej 15 lat/ i dorośli

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie do dnia 31 stycznia 2010 r. na adres organizatorów, maksymalnie trzech utworów poetyckich w jednym egzemplarzu, opatrzonych godłem.

5. Do utworów konkursowych należy dołączyć dane osobowe /imię, nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania, telefon/ wraz z podpisanym oświadczeniem o następującej treści: Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr.133/97 poz.883 wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych MOK oraz udostępnieniu ich w publikacjach o działalności kulturalnej, a także ich przetwarzaniu.

6. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów.

7. W każdej z kategorii zostaną przyznane nagrody oraz wyróżnienia /nagrody rzeczowe – upominki walentynkowe/, wszyscy uczestnicy otrzymają okolicznościowy dyplom.

8. Rozstrzygniecie konkursu, odczytanie protokołu, wręczenie nagród i spotkanie autorskie z Jurorem odbędzie się w dniu 15-go lutego o godz. 15.00 w Galerii MOK „Pod Aniołem” ul. Parkowa 5

9. Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na bezpłatną publikację utworów.

10. Szczegółowych informacji udzielają:

Miejski Ośrodek Kultury ul. Parkowa 5 34-700 Rabka-Zdrój

Tel./fax – 0-18/2676626

Miejska Biblioteka Publiczna ul. Orkana 47 34-700 Rabka-Zdrój

Tel./fax – 0-18/2677449

www.rabka.pl www.mok.rabka.pl www.biblioteka.rabka.pl


konkurs 2010, konkurs, konkurs poetycki, konkursie, konkursu

{linkr:related;keywords:konkurs+2010;limit:6;title:Zobacz+tak%C3%85%C2%BCe%3A}

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.