Konkursy poetyckie, konkurs poetycki

VIII Konkurs Poetycki im. Jana Kulki

VIII Konkurs Poetycki im. Jana Kulki

Organizator konkursu poetyckiego: Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży

Termin konkursu poetyckiego: do dnia 15 marca 2010 roku

Adresaci konkursu poetyckiego: wszyscy autorzy

Regulamin VIII Konkursu Poetyckiego im. Jana Kulki

1. Konkurs Poetycki im. Jana Kulki ma charakter otwarty – skierowany jest zarówno do autorów zrzeszonych w związkach twórczych, jak i nie zrzeszonych.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie 2 nie opublikowanych tekstów poetyckich na adres organizatora (prosimy o przesyłanie nie więcej jak jednego zestawu wierszy).

3. Tematyka tekstów jest dowolna, chociaż jurorzy specjalną nagrodą uhonorują wiersz związany tematycznie z Łomżą lub jej okolicą (może to być tekst dodatkowy w zestawie).

4. Teksty, w trzech egzemplarzach, mają być oznaczone godłem (znakiem autora), a w dołączonej kopercie – oznaczonej tym samym godłem – powinny znajdować się dane dotyczące autora (imię, nazwisko, adres, telefon, adres mailowy).

5. Oczekujemy na teksty do dnia 15 marca 2010 roku – decyduje data stempla pocztowego - pod adresem:

Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych

ul. Wojska Polskiego 3, 18-400 Łomża

6. Teksty oceniać będą jurorzy powołani przez dyrektora MDK DŚT. Autorzy najlepszych tekstów uhonorowani zostaną nagrodami i wyróżnieniami; za najlepszy tekst o tematyce łomżyńskiej zostanie przyznana Nagroda Prezydenta Miasta.

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 24 kwietnia 2010 roku.

8. Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody; w innym przypadku przechodzi ona do puli nagród następnej edycji konkursu.

9. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji nagrodzonych tekstów bez honorariów, jak również prawo udostępniania ich prasie, radiu, telewizji bez konieczności ubiegania się o zgodę autorów.

Dodatkowe informacje na temat konkursu uzyskać można pod numerem telefonu 86 2163226  www.mdk.4lomza.pl

 


konkurs, konkurs 2010, konkursy, konkursie, konkurs poetycki,

 

{linkr:related;keywords:konkurs+2010;limit:6;title:Zobacz+tak%C3%85%C2%BCe%3A}
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.