Konkursy poetyckie, konkurs poetycki

VIII Ogolnopolski Konkurs Poetycki

VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki

im. G. Zielińskiego w Skępem

Organizator: Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem.

Zasady uczestnictwa: w konkursie może wziąć udział każdy piszący, nie będący członkiem profesjonalnego związku twórczego. Wiek uczestnika – od 10 do 21 roku życia.

Tematyka: dowolna

Termin: do 16.04.2010 r.


 • Zestawy trzech wierszy, które nie były wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach ogólnopolskich, oraz nie zostały nagrodzone w innych konkursach.
 • Prace konkursowe należy nadsyłać wyłącznie w maszynopisie w czterech egzemplarzach (każdy wiersz na papierze o formacie A – 4) na adres:
Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem,
ul. Kościelna 2,
87 - 630 Skępe.
 • Nadsyłane na konkurs zestawy wierszy powinny być opatrzone godłem (rodzaj pseudonimu, znak rozpoznawczy umieszczony pod wierszem). Nazwisko, imię, dokładny adres, nr telefonu, oraz wiek należy umieścić w osobnej zaklejonej kopercie,(wiek również na kopercie z wierszami oraz obok godła pod wierszem) opatrzonej takim samym godłem i dołączyć do zestawu wierszy.
 • Nadesłane na konkurs prace powinny zawierać na kopercie dopisek „Konkurs Poetycki”.
 • Ocena prac nastąpi w odpowiednich kategoriach wiekowych.
 • Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikowania nagrodzonych i wyróżnionych wierszy bez zgody autorów.
 • Zwycięzcy i osoby nagrodzone zobowiązane są do osobistego odbioru nagród w dniu uroczystego wręczenia ich, bądź za zgodą organizatorów w innym terminie uzgodnionym z dyrektorem biblioteki. W przypadku nie odebrania nagrody, organizatorzy zastrzegają, iż nagrody nie będą wysyłane do laureatów. Nie odebrane nagrody przepadają na poczet przyszłych edycji Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego w Skępem
 • Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.
 • Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, oraz wręczenie nagród odbędzie się w maju, w ramach corocznych obchodów „Dni Skępego”. O dokładnym terminie laureaci zostaną powiadomieni listownie.
 • Patronat: Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego,
 • Starosta Lipnowski i Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem
 • Patronat medialny: „Nowości” Gazeta Pomorza i Kujaw.

konkurs, konkurs 2010, konkurs poetycki, wiersze, wiersz, konkursie, konkursu,
{linkr:related;keywords:konkurs+2010;limit:6;title:Zobacz+tak%C3%85%C2%BCe%3A}
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.