Konkursy poetyckie, konkurs poetycki

XXI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka

XXI Ogólnopolski Konkurs Poetycki

im. Jana Krzewniaka

 

Termin konkursu: zgłoszenia do 31 marca 2010 roku

Organizatorzy konkursu: Burmistrz Karczewa, Rada Miejska w Karczewie, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Redakcja "Głosu Karczewa"

 

Regulamin Konkursu

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy bez względu na przynależność do związków twórczych.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu pięciu utworów poetyckich o dowolnej tematyce, w pięciu egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego rękopisu. Prace nie mogą być wcześniej nagradzane lub publikowane w formie papierowej lub na stronie internetowej. Zestawy powinny być opatrzone godłem.

3. Organizatorzy nie ograniczają ilości zestawów nadesłanych przez jednego autora.

4. Do tekstów należy dołączyć zaklejoną kopertę, podpisaną tym samym godłem, zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko oraz dokładny adres autora prac.

5. Prace należy nadsyłać do 31 marca 2010 roku na adres:

Redakcja "Głosu Karczewa"

05 - 480 Karczew

ul. Warszawska 28

z dopiskiem "Konkurs poetycki".

Prace, które organizatorzy konkursu otrzymają po terminie, nie będą brały udziału w konkursie. Liczy się data stempla pocztowego.

6. Organizatorzy podkreślają, że Nagrody I stopnia oraz II stopnia mogą być przyznane dla jednego twórcy raz na trzy lata.

7. Jury, w skład którego wejdą znani literaci i krytycy oraz przedstawiciele komitetu organizacyjnego, przyzna następujące nagrody, które zostały ustalone według stawek brutto:

Nagroda I stopnia 2.500 złotych

Nagroda II stopnia 2000 złotych

Nagroda III stopnia 1.500 złotych

Nagroda MGOK 500 złotych

Nagroda "Głosu Karczewa" 500 złotych

Nagroda Parafii Karczew 500 złotych

oraz 4 wyróżnienia w formie upominków rzeczowych

8. Nagrody - Głosu Karczewa oraz Nagroda Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury - zostaną przyznane przede wszystkim za utwory poświęcone miastu i gminie Karczew.

9. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

10. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 12 czerwca 2010 roku. O dokładnym terminie i miejscu ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni specjalnym zaproszeniem.

11. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą.

12. NADESŁANYCH PRAC ORGANIZATORZY NIE ZWRACAJĄ.

13. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby nagrodzone i wyróżnione prace zostały opublikowane.

14. Koszty przyjazdu na uroczystość wręczenia nagród oraz koszty wyżywienia i noclegów pokrywają organizatorzy. Dla laureatów mieszkających poza granicami Polski, organizatorzy zastrzegają sobie prawo rozliczania zwrotu kosztów podróży w granicach naszego kraju.

15. Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz Komitet Organizacyjny.

 

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela Krzysztof Kasprzak 0 501 98 1000

 


konkurs 2010, konkurs, konkurs poetycki, konkurs literacki, konkursu, konkursie
{linkr:related;keywords:konkurs+2010;limit:6;title:Zobacz+tak%C3%85%C2%BCe%3A}
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.