Konkursy poetyckie, konkurs poetycki

Wojewódzki konkurs limeryków o Fryderyku Chopinie

Wojewódzki konkurs limeryków o Fryderyku Chopinie

Organizator konkursu: Nadbałtyckie Centrum Kultury

Adresaci konkursu: wszyscy uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Termin konkursu: Prace literackie (każdy uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie dwie prace) należy przesłać pocztą lub dostarczyć do siedziby organizatora do dnia 20 kwietnia 2010 r., godz. 16.00, z dopiskiem na kopercie: Konkurs Limeryków o Fryderyku Chopinie.

Decyduje termin wpływu do sekretariatu NCK.

Rozstrzygnięcie konkursu - 7 maja 2010!

Szczegóły i regulamin konkursu na: www.nck.org.pl


konkurs 2010, konkurs, konkursu, konkursie, konkurs poetycki, konkurs pisarski
{linkr:related;keywords:konkurs+2010;limit:6;title:Zobacz+tak%C3%85%C2%BCe%3A}
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.