Konkursy poetyckie, konkurs poetycki

XXV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Jakubika

XXV Ogólnopolski Konkurs Poetycki

im. Jana Jakubika

 

Organizatorzy konkursu:  Sekcja Literacka Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu przy współudziale Urzędu Miejskiego w Świeciu oraz Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

Adresaci konkursu: wszyscy twórcy, bez względu na wiek i przynależność do literackich organizacji.

Termin konkursu: Termin nadsyłania utworów upływa w dniu 15 maja 2010 roku.

Utwory, w trzech egzemplarzach należy nadsyłać na adres:

Izba Regionalna Ziemi Świeckiej

skrytka pocztowa 42

86-100 Świecie

z dopiskiem na kopercie: ,,Konkurs Literacki”.

Tematyka wierszy nie jest ograniczona. Każdy autor może nadesłać 5 wierszy nigdzie dotychczas nie publikowanych. Mile widziane będą utwory nawiązujące do przemian zachodzących w Polsce oraz wiersze o Świeciu i Ziemi Świeckiej.

Prace powinny być opatrzone godłem, a oddzielna zamknięta koperta opatrzona tym samym godłem powinna zawierać: imię i nazwisko, wiek i dokładny adres autora. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

Ogłoszenie wyników nastąpi pod koniec maja 2010 roku, w czasie trwania XXXVI ,,Dni Świecia”. Laureaci zostaną pisemnie powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród i wyróżnień. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo druku utworów nagrodzonych bez honorarium autorskiego.

Organizatorzy przewidują nagrody:

Nagrodę Główną w wysokości 500 złotych,

Nagrodę za II miejsce 300 zł

Nagrodę za III miejsce 200 zł.

Jury oceniające nadesłane wiersze może dokonać innego podziału nagród.

Szczegółowe informacje dotyczące XXV OKP można otrzymać pod nr tel.: 052-33 01 351


konkurs, konkurs 2010, konkursie, konkursu, konkurs poetycki, konkurs literacki
{linkr:related;keywords:konkurs+2010;limit:6;title:Zobacz+tak%C3%85%C2%BCe%3A}
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.