Konkursy poetyckie, konkurs poetycki

XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki Jednego Wiersza

XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki Jednego Wiersza

XVI CHOJNICKA NOC POETÓW

Adresaci konkursu: osoby, które ukończyły 16 rok życia, mieszkający zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.

Termin konkursu: nadsyłać do dnia 31 maja 2010 r.

Organizator konkursu: Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach

Warunki uczestnictwa w konkursie poetyckim :

1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział osoby, które ukończyły 16 rok życia, mieszkający zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.

2. Tematyka prackonkursowych jest dowolna.

3. Każdy uczestnik konkursu przesyła jeden wiersz wyłącznie w języku polskim w pięciu egzemplarzach wydruku komputerowego lub maszynopisu (format A4). Obowiązuje zasada : jeden autor = jeden wiersz, nie dopuszcza się składania prac zbiorowych.

Wiersz powinien być podpisany godłem – pseudonimem, nie znakiem graficznym. To samo godło powinno występować na dołączonej kopercie zawierającej kartkę z danymi o autorze, tj. imię, nazwisko i dokładny adres autora, ewentualnie numer telefonu i adres e-mail. Utwór opatrzony pełnymi danymi zamiast godła nie zostanie dopuszczony do udziału w konkursie.

W kopercie powinna znaleźć się również formułka : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnicach dla celów statutowych” oraz czytelny podpis autora.

Do utworu należy dołączyć oświadczenie, że osoba nadsyłająca wiersz jest autorem tego utworu oraz, że utwór nie był wcześniej publikowany i nagradzany na innych konkursach.

Mile widziane będzie umieszczenie kilku słów o sobie.

4. Prace konkursowe należy nadsyłać do dnia 31 maja 2010 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

 

Miejska Biblioteka Publiczna

ul.Wysoka 3

89-600 Chojnice

Na kopercie należy zamieścić dopisek „Konkurs poetycki”.

 

5. Oceny nadesłanych prac dokona profesjonalne jury powołane przez organizatorów, w którego skład wejdą poeci i krytycy.

Laureatom konkursu przyznane zostaną nagrody pieniężne , łączna pula nagród wyniesie nie mniej niż 2.500 złotych.

O podziale nagród zadecyduje jury.

6. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 7 sierpnia 2010 r.

Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy na koszt organizatora zostaną zaproszeni na CHOJNICKĄ NOC POETÓW, podczas której zaprezentują nagrodzony wiersz.. Nagrody główne powinny zostać odebrane osobiście lub przez osobę upoważnioną do odbioru i prezentacji wiersza.

 

Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biblioteki : www.bibliotekachojnice.pl

 

7. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów.

Nadesłanie prackonkursowych jest jednocześnie zgodą autora na ich publikację w okolicznościowym tomiku poetyckim i prasie regionalnej.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. : 052 3972807 , e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


konkurs poetycki, konkurs 2010, konkurs, konkurs poetycki 2010, konkursie, konkursem,2010

{linkr:related;keywords:konkurs+2010;limit:6;title:Zobacz+tak%C3%85%C2%BCe%3A}

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.