Konkursy poetyckie, konkurs poetycki

V Międzywojewódzki Konkursu Poetycki „Moja szuflada”

V edycja Międzywojewódzkiego Konkursu Poetyckiego „Moja szuflada”

Termin konkursu: Prace konkursowe należy nadsyłać do 31 lipca 2010 r.

Adresat konkusu : poeci mieszkający w województwach: łódzkim, wielkopolskim, śląskim i opolskim

Organizator konkursu: Wieruszowski Dom Kultury, Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży oraz Komunikacji Społecznej „Nadwrażliwi”, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna i Powiatowa Biblioteka, Starostwo Powiatowe

 

Cele konkursu to:

• pobudzenie wrażliwości poetyckiej,

• łowienie talentów,

• promocja wartościowej twórczości.

 

Zasady uczestnictwa w konkursie:

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich poetów mieszkających w województwach: łódzkim, wielkopolskim, śląskim i opolskim.

2. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:

a) I - dzieci i młodzież w wieku 12-15 lat,

b) II - młodzież w wieku 16-20 lat,

c) III - osoby powyżej 20 lat.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie w maszynopisie (lub czytelnym rękopisie) zestawu zawierającego od 1 do 3 wierszy - różnych lub tworzących całość. Nadesłane utwory poetyckie winny być napisane wyłącznie w języku polskim.

4. W konkursie nie mogą brać udziału utwory wcześniej publikowane lub nagradzane.

5. Każdy wiersz powinien być nadesłany w czterech egzemplarzach. Zestawy winny być opatrzone godłem słownym (pseudonim). Do zestawu należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną takim samym godłem, w której należy umieścić dane osobowe (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, nr telefonu, ewentualnie e-mail). Uczniowie proszeni są o podanie klasy, szkoły, ewentualnie nazwiska nauczyciela prowadzącego.

6. Organizatorzy nie ograniczają tematyki i formy wierszy.

7. Zestawy wierszy należy nadsyłać na adres:

Wieruszowski Dom Kultury

ul. Rynek 8/9

98-400 Wieruszów

8. Prace niespełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane.

9. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

 

Terminy konkursowe:

1. Prace konkursowe należy nadsyłać do 31 lipca 2010 r. (decyduje data stempla pocztowego).

2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas jesiennej biesiady poetycko-muzycznej.

3. O wynikach konkursu i dokładnym terminie wręczenia nagród organizator powiadomi tylko laureatów (listownie, mailem lub telefonicznie). Protokół z posiedzenia jury zostanie opublikowany na stronie WWW organizatora po rozstrzygnięciu konkursu.

4. Organizator nie zwraca kosztów podróży i noclegów laureatów.

Nagrody w konkursie:

1. Prace konkursowe oceni jury powołane przez organizatorów.

2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne oraz rzeczowe.

3. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. W innym przypadku nagroda przechodzi na rzecz następnej edycji konkursu.

4. Utwory nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane w wydawnictwie dokumentującym plon konkursu.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość wydania nagrodzonych wierszy bez wypłaty honorariów.

 

Dodatkowe informacje na temat konkursu uzyskać można pod numerem tel. (062) 7841080 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.