Konkursy poetyckie, konkurs poetycki

Konkurs Poetycki im. Jana Kulki (9. edycja)

Konkurs Poetycki im. Jana Kulki

2011 (9. edycja)

 

Organizator konkursu: Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży

Adresaci konkursu: autorzy zrzeszeni w związkach twórczych, jak i niezrzeszeni

Termin konkursu: do dnia 21 marca 2011 r.  na adres: MIEJSKI DOM KULTURY - DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH, ul. Wojska Polskiego 3, 18-400 Łomża.

Tematyka konkursu jest dowolna, chociaż jurorzy specjalną nagrodą uhonorują wiersz związany tematycznie z Łomżą lub jej okolicą (może to być tekst dodatkowy w zestawie).


Konkurs Poetycki im. Jana Kulki ma charakter otwarty

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie 2. niepublikowanych tekstów poetyckich na adres organizatora. (Prosimy o przesłanie nie więcej jak jednego zestawu wierszy).

Teksty, w trzech egzemplarzach, mają być oznaczone godłem (znakiem autora), a w dołączonej kopercie - oznaczonej tym samym godłem - powinny znajdować się dane dotyczące autora (imię, nazwisko, adres, telefon, adres mailowy).

Oczekujemy na teksty do dnia 21 marca 2011 r. - decyduje data stempla pocztowego - pod adresem:

MIEJSKI DOM KULTURY - DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH, ul. Wojska Polskiego 3, 18-400 Łomża

Teksty oceniać będą jurorzy powołani przez dyrektora MDK-DŚT. Autorzy najlepszych tekstów uhonorowani zostaną nagrodami i wyróżnieniami; za najlepszy tekst o tematyce łomżyńskiej zostanie przyznana Nagroda Prezydenta Łomży.

Termin rozstrzygnięcia konkursu podamy na naszej stronie internetowej www.mdk.4lomza.pl

Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody; w innym przypadku przechodzi ona do puli nagród następnej edycji konkursu.

Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji nagrodzonych tekstów bez honorariów, jak również prawo udostępniania ich prasie, radiu, telewizji bez konieczności ubiegania się o zgodę autorów.

Dodatkowe informacje na temat konkursu uzyskać można pod numerem telefonu 086 216 32 26.

 

SPONSOR GŁÓWNY KONKURSU:

Zakłady Spożywcze BONA

Zakład Pracy Chronionej

18-400 Łomża, ul. Fabryczna 9a

tel./fax: 086 216 01 71

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.