Konkursy poetyckie, konkurs poetycki

IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. G. Zielińskiego

IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki  im. G. Zielińskiego w Skępem

 

Organizator konkursu: Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem

Adresat konkursu: każdy piszący, nie będący członkiem profesjonalnego związku twórczego. Wiek uczestnika – od 10 do 21 roku życia

Termin konkursu: do 18.04.2011 r. na adres: Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem, ul. Kościelna 2, 87 - 630 Skępe

 

Patronat konkursu: Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Starosta Lipnowski i Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem.

Patronat medialny nad konkursem sprawuje: Gazeta Pomorza i Kujaw „Nowości”.

Cel konkursu: pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji wśród dzieci i młodzieży, konfrontacja twórczości poetyckiej, promowanie młodych twórców

Zasady uczestnictwa w konkursie:

w konkursie może wziąć udział każdy piszący, nie będący członkiem profesjonalnego związku twórczego. Wiek uczestnika – od 10 do 21 roku życia. Organizatorzy nie ograniczają tematyki utworów.

Uczestnicy nadsyłają w terminie do 18.04.2011 r. zestawy trzech wierszy, które nie były wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach ogólnopolskich oraz nie zostały nagrodzone w innych konkursach.

Prace konkursowe należy nadsyłać wyłącznie w maszynopisie w czterech egzemplarzach (każdy wiersz na papierze o formacie A – 4) na adres Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem, ul. Kościelna 2, 87 - 630 Skępe. Nadsyłane na konkurs zestawy wierszy powinny być opatrzone godłem (rodzaj pseudonimu, znak rozpoznawczy umieszczony pod wierszem). Nazwisko, imię, dokładny adres, nr telefonu, oraz wiek należy umieścić w osobnej zaklejonej kopercie,(wiek również na kopercie z wierszami oraz obok godła pod wierszem) opatrzonej takim samym godłem i dołączyć do zestawu wierszy.

Nadesłane na konkurs prace powinny zawierać na kopercie dopisek „Konkurs Poetycki”. Ocena prac nastąpi w odpowiednich kategoriach wiekowych.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikowania nagrodzonych i wyróżnionych wierszy bez zgody autorów. Zwycięzcy i osoby nagrodzone zobowiązane są do osobistego odbioru nagród w dniu uroczystego wręczenia ich, bądź za zgodą organizatorów w innym terminie uzgodnionym z dyrektorem biblioteki. W przypadku nie odebrania nagrody, organizatorzy zastrzegają, iż nagrody nie będą wysyłane do laureatów (z wyjątkiem szczególnych uzasadnionych przypadków). Nie odebrane nagrody przepadają na poczet przyszłych edycji Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego w Skępem

Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie jury powołane przez organizatorów. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, oraz wręczenie nagród odbędzie się w maju, w ramach corocznych obchodów „Dni Skępego”. O dokładnym terminie laureaci zostaną powiadomieni listownie.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.