Konkursy recytatorskie, konkurs recytatorski

XXV Ogólnopolski konkurs recytatorski im. Bolesława Leśmiana

XXV OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI IM. BOLESŁAWA LEŚMIANA

 

Adresat konkursu: recytatorzy, powyżej 16 lat (warunkowo za zgodą organizatorów również dla uczniów klas III gimnazjum)

Terminy konkursu: Zgłoszenia do 13 maja 2011 r.; konkurs w dniach 28-29.05.2011 r.

Organizatorzy konkursu: Starostwo Powiatowe w Radomiu, Burmistrz i Rada Miejska w Iłży, Oddział Okręgowy TKT w Radomiu, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Iłżeckiej, Dom Kultury w Iłży

Miejsce konkursu: Dom Kultury w Iłży k/Radomia

Cele konkursu:

-Ukazywanie unikalnych walorów artystycznych twórczości B. Leśmiana.

-Popularyzacja związków wybitnego polskiego poety z regionem.

-Kultywowanie i propagowanie piękna języka polskiego znajdującego odbicie w poezji.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

Turniej ma zasięg ogólnopolski. Jest imprezą otwartą dla recytatorów, powyżej 16 lat (warunkowo za zgodą organizatorów również dla uczniów klas III gimnazjum). Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować odpowiedni repertuar oraz uzyskać rekomendację: instytucji kultury, szkoły lub stowarzyszenia twórczego dotyczącą posiadanego dorobku artystycznego. Wymienione instytucje posiadają prawo zgłoszenia do udziału w Turnieju dwóch recytatorów. Do udziału w turnieju organizatorzy zapraszają imiennie również laureatów innych ogólnopolskich konkursów recytatorskich oraz poezji śpiewanej.

Repertuar konkursowy:

Utwory poetyckie Bolesława Leśmiana w całości lub fragmentach. Utwory innych autorów, których debiut artystyczny przypadał na okres twórczości B. Leśmiana (poezja polska).

Każdy uczestnik przygotowuje i prezentuje w turnieju dwa utwory, w tym obowiązkowo jeden B. Leśmiana. Dopuszcza się wiązanie utworów w całość przeznaczoną do łącznego wykonania.

Czas recytacji nie może przekraczać 8 minut.

PRZYGOTOWANY REPERTUAR MOŻE BYĆ PREZENTOWANY W FORMIE RECYTACJI LUB POEZJI ŚPIEWANEJ.

Prezentacje konkursowe oceniać będzie jury uwzględniając następujące kryteria: kulturę słowa, dobór repertuaru, interpretację tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny. W poezji śpiewanej dopuszcza się wyłącznie muzykę własną, nowo skomponowaną. Za akompaniament przyjmuje się jeden instrument lub zespół muzyczny złożony maksimum z trzech osób. Czas prezentacji do 10 minut.

Nagrody w konkursie:

Laureaci Turnieju Recytatorskiego im. B. Leśmiana otrzymują nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów oraz sponsorów imprezy o łącznej wartości ok. 4.0 tys. zł. Uczestnicy otrzymują dyplomy oraz upominki.

Zgłoszenia do konkursu:

Zgłoszenia uczestnictwa w Turnieju można dokonać na kartach zgłoszeń załączonych do regulaminu. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 13 maja 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Zgłoszenia należy kierować pod adres:

DOM KULTURY w IŁŻY

27-100 IŁŻA, ul. os. St. Staszica 13,

tel/fax: (048) 616-31-08, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uczestnicy, instruktorzy oraz obserwatorzy ponoszą następujące koszty: - akredytacja w wysokości 80 zł. Płatna na konto Dom Kultury, Bank Spółdzielczy nr konta 74912900010000000007230001 lub przekazem pocztowym, na w/w adres. Opłatę należy wnieść przed imprezą, a jej potwierdzenie przesłać łącznie z kartą zgłoszenia.

W ramach akredytacji organizatorzy zapewniają uczestnikom imprezy wyżywienie i zakwaterowanie oraz udział w imprezach towarzyszących. Koszty podróży uczestników ponoszą instytucje delegujące. Uczestników nie korzystających ze świadczeń bytowych (noclegi, wyżywienie) obowiązuje wpłata wpisowego w wysokości 30 zł. Wpłaty należy dokonać na w/w konto lub w dniu imprezy w Biurze Organizacyjnym.

Patronat medialny nad konkursem sprawują:

Polskie Radio Kielce S.A.

Redakcja "Echo Dnia"

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.