Konkursy recytatorskie, konkurs recytatorski

57. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

57. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI

pod patronatem MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 1. KONKURS JEST IMPREZĄ OTWARTĄ dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych
 2. KONKURS PROWADZONY BĘDZIE W FORMIE CZTERECH ODRĘBNYCH TURNIEJÓW:

   

TURNIEJ RECYTATORSKI (A)

 1. repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie oraz prozę;

 2. uczestnik wykonuje prozę i 1 utwór poetycki; łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

 3. karta zgłoszenia

 4. Spotkania Finałowe odbędą się: 29 maja - 2 czerwca 2012 r. (Ostrołęka),

TURNIEJ „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA” (B)

 1. repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów),

 2. dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem),

 3. czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

 4. karta zgłoszenia
 5. Spotkania Finałowe odbędą się: 29 maja - 2 czerwca 2012 r. (Ostrołęka),

TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA (C)

 1. obowiązuje przygotowanie s p e k t a k l u w oparciu o dowolny materiał literacki (do 30 min).

 2. karta zgłoszenia
 3. Spotkania Finałowe odbędą się: 8 – 10 czerwca 2012 r. (Słupsk).

TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ (D)

 1. repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany,

 2. uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany; łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut.

 3. karta uczestnika
 4. Spotkania Finałowe odbędą się: 29 maja – 2 czerwca 2012 r. (Włocławek).

U w a g a: podane zasady tego turnieju obowiązują do przeglądów wojewódzkich włącznie; w spotkaniu finałowym nie jest wymagana recytacja.

 1. KONKURS PROWADZONY JEST W DRODZE WIELOSTOPNIOWYCH PRZEGLĄDÓW:

  1. środowiskowych, miejskich, gminnych - zależy od organizatora

  2. powiatowych i/lub rejonowych – zależy od organizatora

  3. wojewódzkich – powinny zakończyć się nie później niż 6 maja 2012 r;

  4. spotkań finałowych.

 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. przygotowanie interpretacji repertuaru lub zrealizowanie monodramu – którego uczestnik nie prezentował w poprzednich bądź innych konkursach;

  2. zgłoszenie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia w poniżej podanym terminie we wskazanej placówce kulturalno-oświatowej; w szkołach.

 3. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

  1. regulamin konkursu
 4. Termin zgłoszenia: ........................................ (zależy od regionalnych i lokalnych organizatorów)

 5. Termin eliminacji miejskich: ........................................ (zależy od regionalnych i lokalnych organizatorów)

Informacje pochodzą ze strony TKT

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.