Konkursy recytatorskie, konkurs recytatorski

Konkurs poetycko-recytatorski poezji lagrowej

I EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU POETYCKO-RECYTATORSKO - 2012

W kręgu poezji lagrowej więźniarek obozu KL Ravensbrück.

Termin konkursu: zgłoszenia do 15.03.2012 r.

Adresaci konkursu: uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Organizatorzy konkursu: Szkoła Podstawowa nr 24 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej, Ośrodek dla Niepełnosprawnych im. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rudzie Śląskiej.

 

„Człowiek w niewoli staje się jak ptak, któremu połamano skrzydła.

Taki ptak najczęściej umiera."

Maria Rutkowska-Kurcyusz, nr obozowy 12062

Podstawę do ogłoszenia konkursu stanowi Uchwała Senatu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustanowienia kwietnia miesiącem pamięci o ofiarach niemieckiego nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego KL Ravensbrück.

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia kwietnia miesiącem pamięci o ofiarach niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück (KL Ravensbrück) Senat Rzeczypospolitej Polskiej pragnie przypomnieć, że 30 kwietnia 2011 r. mija kolejna rocznica wyzwolenia przez Armię Czerwoną niemieckiego, nazistowskiego KL Ravensbrück. W czasie II wojny światowej w KL Ravensbrück osadzono 132 tysiące kobiet i dzieci, z których zginęły blisko 92 tysiące. Liczbę Polek szacuje się na około 40 tysięcy. W latach 1942—1944 w KL Ravensbrück przeprowadzano zbrodnicze doświadczenia medyczne na więźniarkach — w większości młodych Polkach. Operacjom poddano 86 więźniarek, w tym 74 Polki, przy czym większość z tych, które przeżyły, została kalekami. Szczególnie istotne jest podkreślenie tego, o czym zdaje się zapominać nie tylko polska, ale i międzynarodowa opinia publiczna: w KL Ravensbrück największą grupę etniczną stanowiły Polki i niemal wyłącznie na nich wykonywane były eksperymenty pseudomedyczne. Wyzwolenie KL Ravensbrück 30 kwietnia 1945 r. nie zakończyło cierpień. Niezmierzone cierpienia, jakim poddane było pokolenie Polaków żyjących w czasie II wojny światowej, nie mogą być zapominane. Młode pokolenie coraz mniej wie o tych strasznych czasach. Powinnością naszą jest upamiętnienie ofiar, znanych i nieznanych, i zapewnienie należnego im miejsca w historii, podkreślając ich patriotyzm, bohaterską walkę o zachowanie człowieczeństwa w skrajnie trudnych warunkach. Oddajemy hołd ofiarom zamęczonym w niemieckim, nazistowskim KL Ravensbrück oraz ocalałym, byłym więźniarkom obozu — Świadkom Historii. Dla upamiętnienia męczeństwa ofiar — kobiet i dzieci, Senat Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza kwiecień miesiącem pamięci o ofiarach niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski". Marszałek Senatu: B. Borusewicz

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

1. Przygotowanie przez każdego z uczestników jednego utworu poetyckiego oraz prezentacji fragmentu biografii lub wspomnień więźniarki KL Ravensbrück.

2. Zgłoszenie przez szkoły uczestników i przesłanie kart zgłoszenia do 15.03.2012 r. na adres właściwej Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach.

3. Konkursy na etapie regionalnym (półfinały) odbędą się w miejscu i terminie ustalonym przez Delegatury do dnia 23 marca 2012 r .

4. Z konkursów półfinałowych do finału zakwalifikuje się po dwóch reprezentantów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

5. Finał konkursu wojewódzkiego odbędzie się 19 kwietnia 2012 r. o godzinie 11.00 w Miejskim Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej.

6. Łączny czas prezentacji nie powinien przekroczyć 5 minut.

7. Dopuszcza się prezentacje utworów wzbogacone o muzykę, gest i ruch pod warunkiem, że służą one twórczej interpretacji tekstu.

Kryteria oceny recytacji:

  • interpretacja tekstów
  • kultura mowy
  • ogólny wyraz artystyczny
  • dobór repertuaru

Laureaci Konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody i wyróżnienia.


BIBLIOGRAFIA DO WYKORZYSTANIA:

1. Materiały o KL Ravensbrück, więźniarkach, twórczości obozowej dostępne na stronie http://tajchert.w.interia.pl

2. Brzosko-Mędryk D., Mury w Ravensbruck, MAW 1979.

2. Chrostowska G., Jakby minęło już wszystko, oprac. A. L. Gzella, Lublin 2002. (wybór poezji i biografia poetki)

3. Hitlerowskie więzienie na Zamku w Lublinie 1939 – 1944, red. Z. Mańkowski, Lublin 1988.

4. Kiedrzyńska W., Ravensbrück – kobiecy obóz koncentracyjny, Warszawa 1965.

5. Kiedrzyńska W., Pannenkowa I., Sulińska E., Ravensbrück. Wiersze obozowe. Wciąż stoję w ogniu, Warszawa 1961

6. Leszczyńska Z., Kiełboń J., Grypsy z Zamku Lubelskiego 1939 – 1944, Lublin 1991.

7. Półtawska W., I boję się snów, Łódź 1998.

8. Smoleń K., Aby świat się dowiedział...: nielegalne dokumenty z obozu w Ravensbrück, Oświęcim 1980.

9. Wińska U., Zwyciężyły wartości. Wspomnienia z Ravensbrück, Gdańsk 1985.

10. Wińska U., Więzi. Losy więźniarek z Ravensbrück, Gdańsk 1992.

DODATKOWYCH INFORMACJI O KONKURSIE UDZIELA:

p. Maria Lorens, tel. 32 2422 967, Szkoła Podstawowa nr 24 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej.


KARTA ZGŁOSZENIA

KONKURS POETYCKO - RECYTATORSKI

W kręgu poezji lagrowej więźniarek obozu KL Ravensbrück

Imię i nazwisko recytatora

..........................................................................................................................................

Adres i telefon szkoły

..........................................................................................................................................

Repertuar:

1. ...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna

...............................................................................................

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.