Konkursy recytatorskie, konkurs recytatorski

Miłość niejedno ma imię – poezja miłosna XX wieku

Spis treści

Regulamin regionalnego konkursu recytatorskiego dla szkół ponadgimnazjalnych

pt. Miłość niejedno ma imię – poezja miłosna XX wieku 

I Informacje o organizatorach:

Organizator konkursu: Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku, ul. Św. Józefa 30

Osoby odpowiedzialne: mgr Małgorzata Jarubas-Szyrszeń

mgr Agnieszka Piotrowska-Do

II Cele

 • uwrażliwienie na piękno poezji ;

 • kształtowanie wrażeń estetycznych i poczucia piękna;

 • popularyzacja poezji jako szczególnej formy wypowiedzi;

 • promowanie młodzieży uzdolnionej artystycznie;

 • rozwijanie interpretacji utworu literackiego;

 • zaktywizowanie uczniów do samodzielnego poszukiwania repertuaru;

 • kształtowanie szacunku dla kultury i tradycji;

III Zasady uczestnictwa i warunki uczestnictwa:
 • Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do końca marca 2008 na adres organizatora, pisemnego poprawnie wypełnionego zgłoszenia o przystąpieniu szkoły do konkursu ( karta zgłoszenia do pobrania w załączniku);

 • Adresatem konkursu jest młodzież wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych w regionie;

 • Uczestnicy prezentują jeden lub dwa dowolne teksty poezji miłosnej XX wieku.

 • Czas prezentacji utworów nie może przekroczyć 10 minut.

 • Uczestników oceniać będzie trzyosobowe jury powołane przez organizatorów.

 • Organizatorzy przewidują nagrody dla trzech pierwszych miejsc oraz pisemne podziękowania dla opiekunów.

 • O podziale nagród decyduje jury.

IV Etapy przeprowadzenia konkursu
 • Etap szkolny należy przeprowadzić do 30.04 2008 roku.

 • Szkolna komisja konkursowa wyłania dwóch laureatów, którzy biorą udział w drugim etapie.

 • Nazwiska laureatów, którzy wezmą udział w drugim etapie, należy przesłać do 31 .05.2008 na adres organizatorów – osób odpowiedzialnych.

 • Etap regionalny odbędzie się 16.06.2008 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku ( szczegóły zostaną podane do wiadomości odrębnym pismem)

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.