Konkursy recytatorskie, konkurs recytatorski

54. OKR - Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

TOWARZYSTWO KULTURY TEATRALNEJ

ogłasza

54. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI

- w roku Juliusza Słowackiego -

pod patronatem

MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI


 1. KONKURS JEST IMPREZĄ OTWARTĄ dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych

 2. KONKURS PROWADZONY BĘDZIE W FORMIE CZTERECH ODRĘBNYCH TURNIEJÓW:

TURNIEJ RECYTATORSKI

 1. repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie oraz prozę;

 2. uczestnik wykonuje prozę i 1 utwór poetycki; łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

 3. karta zgłoszenia

TURNIEJ „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA”

 1. repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów),

 2. dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem),

 3. czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

 4. karta zgłoszenia

TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

 1. obowiązuje przygotowanie s p e k t a k l u w oparciu o dowolny materiał literacki (do 30 min).

 2. karta zgłoszenia

TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

 1. repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany,

 2. uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany; łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut.

 3. karta uczestnika

U w a g a: podane zasady tego turnieju obowiązują do przeglądów wojewódzkich włącznie; w spotkaniu finałowym nie jest wymagana recytacja.

W przeglądzie wojewódzkim oraz w spotkaniach finałowych uczestnicy turniejów recytatorskiego oraz poezji śpiewanej mogą ubiegać się o zdobycie nagrody specjalnej za interpretacje utworu Juliusza Słowackiego; utwór ten może wchodzić w skład repertuaru, może też być zgłoszony dodatkowo.
 1. KONKURS PROWADZONY JEST W DRODZE WIELOSTOPNIOWYCH PRZEGLĄDÓW:

  1. środowiskowych, miejskich, gminnych;

  2. powiatowych i/lub rejonowych – wg ustalenia wojewódzkiego organizatora konkursu;

  3. wojewódzkich – powinny zakończyć się nie później niż 11 maja 2008 r;

  4. spotkań finałowych.

 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. przygotowanie interpretacji repertuaru lub zrealizowanie monodramu – którego uczestnik nie prezentował w poprzednich bądź innych konkursach;

  2. zgłoszenie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia w poniżej podanym terminie we wskazanej placówce kulturalno-oświatowej; w szkołach.

 3. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

  1. Spotkania Finałowe odbędą się w następujących terminach: turniej A i B 4 -7 czerwca 2009 r. (Ostrołęka), t

  2. urniej C– 12 – 14 czerwca 2009 r.(Słupsk),

  3. turniej D 16 – 19 czerwca 2009 r. (Włocławek – wcześniej warsztaty).

  4. regulamin konkursu  Termin zgłoszenia (zależy od regionlnych i lokalnych organizatorów)

  Adres placówki ................................................................................................


Informacje pochodzą ze strony TKT


Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.