Konkursy recytatorskie, konkurs recytatorski

IV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Jana Pawła II

IV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Jana Pawła II

Organizowany przez Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu ZdrojuOrganizator: Zespół Szkół nr 5 w Jastrzębiu Zdroju
Uczestnicy: I kategoria: uczniowie gimnazjów, II kategoria: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych(z województwa śląskiego)
Zgłoszenia: do dnia 27 marca 2009
Termin: 02. kwietnia 2009 r. o godzinie 14.15Skórcony regulamin

  • Konkurs skierowany dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
  • Nie wolno powtarzać tekstu recytowanego w poprzedniej edycji konkursu.
  • Każdy uczestnik przygotowuje jeden utwór.
  • Czas prezentacji nie dłuższy niż 5 minut.
  • Kryteria oceny: dobór repertuaru, dykcja, interpretacja
KARTA ZGłOSZENIA

IV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI JANA PAWŁA II
ORGANIZOWANY PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5
IM. JANA PAWŁA II
W JASTRZĘBIU ZDROJU

KARTA ZGŁOSZENIA

 

..........................................................................................
(nazwa szkoły)

zgłasza następujących uczniów do konkursu recytatorskiego:

Lp. Imię i nazwisko Tytuł wiersza  
1.    
2. 
3.

 

Opiekunowie : ……………………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………………………

 

………………………………                                                                                           …………………………….
(pieczęć szkoły)                                                                                                (podpis dyrektora)

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.