Konkursy recytatorskie, konkurs recytatorski

X Wojewódzki Konkurs Recytatorski

X Wojewódzki Konkurs Recytatorski

Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjów

Rybnik 2010

Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu: do 22 marca na adres Zespołu Szkół nr 2 ul. Poznańska 1a lub telefonicznie 603132348 ; 32 47010223

Termin konkursu:

Etap szkolny Konkursu powinien być zorganizowany do końca lutego 2010 r.,

Przesłuchanie konkursowe etapu miejskiego w Jastrzebiu Zdroju dla szkół podstawowych i gimnazjów przewidziane są na 29 marca w Domu Zdrojowym – godzina przesłuchań uzależniona będzie od liczby zgłoszeń.

Etap rejonowy musi być zakończony do końca marca 2010 r.

Przesłuchania konkursowe etapu wojewódzkiego odbędą się 16 kwietnia(uczniowie szkół podstawowych) i 15 kwietnia (uczniowie szkół gimnazjalnych) 2009 roku w siedzibie naszej placówki.

Na koncert laureatów, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zapraszamy do Młodzieżowego Domu Kultury w Rybniku 23 kwietnia 2010 r.

Organizatorzy:

Kuratorium Oświaty w Katowicach

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rybnik

Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku

1. Uczestnicy konkursu podzieleni będą na dwie grupy wiekowe:

- klasy IV-VI szkoły podstawowej,

- klasy I-III gimnazjum.

 

2. W ramach X Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego odbędzie się:

- Turniej Recytatorski,

- Turniej „Wywiedzione ze słowa” (tylko dla uczniów szkół podstawowych)

 

3. Repertuar turniejów obejmuje::

a) w Turnieju Recytatorskim dwa dowolne utwory w całości lub fragmentach (dwa wiersze lub wiersz i fragment prozy);

b) w Turnieju „Wywiedzione ze słowa” repertuar i forma wypowiedzi są dowolne (repertuar: wiersz, jego fragment, monolog literacki, collage tekstów; forma prezentacji: teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, dźwiękiem, ruchem, rekwizytem). Wszystkie w/w propozycje łączy wspólna cecha: wychodzą od słowa, są próbą jego interpretacji, sprawdzenia jego związków z innymi językami sztuki. Wywiedzione ze słowa jest występem, który nie jest już recytacją, ale nie stał się jeszcze teatrem.

 

4.Tematyka wybranych utworów jest dowolna, jednakże wykonywane mogą być wyłącznie utwory publikowane

 

5. Łączny czas prezentacji obu utworów nie może przekraczać:

- 5 minut dla klas IV – VI szkół podstawowych;

- 7 minut dla klas I – III gimnazjów.

III Kryteria oceny recytatorów

 

1. Organizatorzy konkursu powołają dla każdej kategorii wiekowej, trzyosobowe jury, które dokona oceny prezentacji utworów.

2. W ocenie recytatora, jury będzie brało pod uwagę:

- dobór repertuaru (dopasowany do możliwości percepcyjnych recytatora);

- kulturę słowa (dykcja oraz emisja głosu – np. tempo recytacji, modulacja, intonacja, akcentowanie);

- interpretację utworu (wynikającą integralnie z treści tekstu, odkrywczą, zaskakującą, oryginalną, spójną, konsekwentną);

- ogólny wyraz artystyczny.

3. Po przesłuchaniach jurorzy omawiają z nauczycielami recytację ich wychowanków.

 


konkurs 2010, konkurs recytatorski, konkurs, konkursie, konkursu, wywiedzione ze słowa,
{linkr:related;keywords:konkurs+2010;limit:6;title:Zobacz+tak%C3%85%C2%BCe%3A}
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.