Maraton maturalny z języka polskiego 2011/2012

Maraton maturalny z języka polskiego

2011/2012

adresaci konkursu: uczniowie szkół śrendich zdający maturę w roku 2012
termin konkursu: od 1 X 2011 do 4 maja 2012
organizator konkursu: redakcja serwisu http://mm.ipolski.pl/

 

Regulamin konkursu Maraton maturalny z języka polskiego

zobacz tu: http://mm.ipolski.pl/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=10

Internetowy konkurs maturalny z języka polskiego: Maraton maturalny dostępny od 01 X 2011 r. na stronie: http://mm.ipolski.pl/ to bezpłatny cykl powtórek i ćwiczeń przygotowujący do matury z języka polskiego.

 

Łączy w sobie cechy kursu maturalnego i konkursu.

 

Maraton maturalny z języka polskiego, http:/mm.ipolski.pl/

Jego celem jest przekazanie, uzupełnienie i utrwalenie wiedzy o lekturach, epokach a także ćwiczenie umiejętności: czytania ze zrozumieniem i analizy stylistycznej. Dzięki doskonałemu systemowi powtórek, zastosowaniu aktywizujących narzędzi oraz wzmocnieniu pozytywnej motywacji turniej zwiększa szanse na uzyskanie dobrego wyniku na maturze z języka polskiego.

Nagrody w konkursie Maraton maturalny z języka polskiego

Dla najlepszych uczestników turnieju przewidziano nagrody książkowe.

Organizatorzy turnieju: Maraton maturalny z języka polskiego zastrzegają sobie możliwość powiększenia puli nagród.

Organizatorzy turnieju:

redakcja serwisu http:/mm.ipolski.pl/
Tatiana Żmij i Arkadiusz Żmij

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.