Wojewódzki konkurs poprawnej polszczyzny

I Wojewódzki konkurs poprawnej polszczyzny

konkurs 2012 r.

Termin konkursu: I etap do 31 stycznia 2012 r., II etap do 29 lutego 2012 r.

Adresat konkursu: uczeń gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej

Organizator konkursu: Zespół Szkół Społecznych im. Wspólnej Europy w Żorach

 


Postanowienia ogólne konkursu

1. Celem konkursu jest krzewienie kultury języka i świadomości językowej wśród młodzieży.

2. Konkurs jest przeznaczony dla młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

3. Konkurs ma formułę otwartą, to znaczy jest przeprowadzany bez podziału na kategorie wiekowe.

4. Konkurs ma charakter drużynowy.

Uczestnictwo w konkursie

5. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

6. Poszczególne szkoły wyłaniają reprezentacje do etapu międzyszkolnego.

7. Liczba osób reprezentujących szkołę w etapie międzyszkolnym wynosi 2.

Przebieg konkursu – etap I

8. Pierwszy etap konkursu jest etapem szkolnym.

9. Etap szkolny polega na rozwiązaniu testu przysłanego przez organizatorów konkursu.

10. Etap szkolny nie jest etapem obowiązkowym. Poszczególne szkoły mogą wyłonić swoich reprezentantów w inny, wybrany przez siebie, sposób.

11. Punkty zdobyte na etapie szkolnym nie są doliczane do punktacji etapu następnego.

12. Szkoły przesyłają organizatorom konkursu imienne listy swoich reprezentantów (nie jest wymagany żaden protokół przeprowadzenia etapu I). Lista taka stanowi oficjalne zgłoszenie szkoły do etapu II.

Przebieg konkursu –etap II

13. Etap II – międzyszkolny – przeprowadzany jest w dwóch fazach:

a. test pisemny,

b. finał

14. Test pisemny, przygotowany przez organizatorów, rozwiązują wszyscy uczestnicy.

15. Test każdy z uczestników rozwiązuje indywidualnie. Wynik drużyny stanowi suma indywidualnych wyników wszystkich jej członków.

16. Do finału kwalifikowane są cztery drużyny, które osiągnęły najwyższe wyniki.

17. Wynik testu pisemnego doliczany jest do wyniku osiągniętego w finale.

18. W finale poszczególne drużyny pracują zespołowo.

19. Finał polega na wykonaniu wylosowanego zadania, spośród przygotowanych przez organizatorów, oraz na odpowiedzi na pytania językowe w czterech kategoriach.

20. O kolejności miejsc w konkursie decyduje wynik będący sumą wyniku osiągniętego w finale oraz indywidualnych wyników członków drużyny.

Nagrody w konkursie

21. Przewidziane są nagrody dla wszystkich finalistów konkursu.

22. Wszyscy uczestnicy II etapu otrzymają dyplomy za udział w konkursie.

Terminy konkursu

23. Ustala się następujące terminy:

a. przesłanie do zainteresowanych szkół testów do I etapu (nieobowiązkowego) – do 31 stycznia 2012r.

b. zgłoszenie do II etapu (listy reprezentantów) – do 29 lutego 2012 r.(ogłoszenie listy nastąpi w formie elektronicznej na stronie szkoły: www.szkoladlawas.pl)

c. etap II – 20 marca 2012r.

Ustalenia uzupełniające

24. Zespoły szkół mogą wystawić oddzielne reprezentacje poszczególnych szkół lub reprezentację wspólną.

25. W uzasadnionych przypadkach można dokonać zmiany w zgłoszonej reprezentacji, o czym należy zawiadomić organizatorów.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

I WOJEWÓDZKI KONKURS POPRAWNEJ POLSZCZYZNY

(po wypełnieniu prosimy przekazać pocztą elektroniczną na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesłać na adres szkoły: ZSS ul.  Fabryczna 10 Żory 44-240)

Zgłaszam udział szkoły.........................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Imienna lista reprezentantów:

1.Imię i nazwisko ..................................................................................................................................

Adres zamieszkania ............................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Telefon kontaktowy ............................................. e-mail: ..............................................................

2. Imię i nazwisko ..................................................................................................................................

Adres zamieszkania ............................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Telefon kontaktowy ............................................. e-mail: ..............................................................

Opiekun:...........................................................................................................

Imię i nazwisko

......................................................................................................................................................

Tel.kontaktowy

ZGODA NA WYKORZYSTANIE – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie prowadzonego konkursu przez Zespół Szkół Społecznych. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 833) zachowuję prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych.

.................................................. ..................................................

(data) (podpis opiekuna)

........................................

(podpis reprezentanta 1)

........................................

(podpis reprezentanta 2)

* Informacje udzielone w powyższym formularzu będą użyte tylko w celu przyjęcia zgłoszenia.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.