XLIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

XLIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (XLII OLiJP 2012)

Termin olimpiady: do końca listopada 2012 r. (I etap zawodów szkolnych)

Adresaci olimpiady: uczniowie szkół średnich

Organizator Olimpiady: Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie


Tematy na zawody szkolne XLIII OLiJP

 

  1. LISTY ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO NA TLE WIELKIEJ EPISTOLOGRAFII JEGO EPOKI
  2. JÓZEF IGNACY KRASZEWSKI (1812-1887). ROZTERKI I ZDZIWIENIA
  3. HISTORIE RODZINNE W LITERATURZE POLSKIEJ XIX, XX I XXI WIEKU
  4. FANTASTYKA W PRZESTRZENI KULTURY (DAWNEJ I WSPÓŁCZESNEJ, DRUKU I MULTIMEDIÓW)
  5. GROTESKA W RÓŻNYCH PRZESTRZENIACH KULTURY POLSKIEJ XX WIEKU (LITERATURA, TEATR, FILM, MALARSTWO) JAKO KATEGORIA ESTETYCZNA I WIZJA RZECZYWISTOŚCI
  6. ITALIAM, ITALIAM… OBRAZ WŁOCH W PROZIE POLSKIEJ DRUGIEJ POŁOWY XX I POCZĄTKU XXI WIEKU
  7. PAPIEŻ POPRAWIŁ PIUSKĘ I ZJADŁ NAPOLEONKĘ (temat językoznawczy)
  8. FILM W TEATRZE WCZORAJ I DZIŚ (temat teatrologiczny)
  9. WYKLUCZENI ZE ŚWIATA: OBCY (INNY) – OUTSIDER – SZALENIEC – WIĘZIEŃ (temat teatrologiczny)

O olimpiadzie

Trzystopniowa Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów szkół średnich. W Polsce prowadzona jest bez przerwy od 1970 r. Została utworzona przy Instytucie Badań Literackich PAN z inicjatywy ówczesnych władz oświatowych oraz przedstawicieli Instytutu.

Zawody I stopnia przeprowadzane są w szkołach,

Zawody II stopnia - w dziewiętnastu okręgach, które w większości pokrywają się z granicami województw.

Terminarz Olimpiady

Zawody szkolne (I stopnia)

Zawody szkolne powinny odbyć się w szkołach do końca listopada 2012 r. Dokumentację zawodów szkolnych trzeba przesłać do komitetu okręgowego do 14 grudnia 2012 r. Komitety okręgowe mogą nieco zmodyfikować ten termin ze względów organizacyjnych.

Zawody okręgowe (II stopnia)

Zawody okręgowe w miastach-siedzibach komitetów okręgowych:

pisemne - 16 lutego 2013 r.(SOBOTA)

ustne - 9 marca 2013 r. (SOBOTA)

Zawody ogólnopolskie (III stopnia)

Zawody ogólnopolskie odbędą się w dniach 18 - 20 kwietnia 2013 r. w Konstancinie i w Warszawie.

Uczestnicy z Polski przyjeżdżają do Konstancina w środę 17 kwietnia, zawody odbywają się 18 (czwartek) i 20 (sobota) kwietnia 2013.

Finał

Uroczyste wręczenie nagród laureatom i ich nauczycielom - czerwiec 2013 r., Warszawa, Sala Lustrzana Pałacu Staszica, Nowy Świat 72, I piętro.

Regulamin Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Regulamin

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.