XLIV Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

XLIV Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (XLIV OLiJP 2013)

Termin olimpiady: do końca listopada 2013 r. (I etap zawodów szkolnych)

Adresaci olimpiady: uczniowie szkół średnich

Organizator Olimpiady: Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie


Tematy na zawody szkolne XLIV OLiJP

 

1 Topos miejsca przyjemnego (locus amoenus) w literaturze epok dawnych:postacie i funkcje
2 Między indywidualizmem a wspólnotą. Paradoksy ludzkich doświadczeń w dramacie polskiego romantyzmu
3 Władysław Syrokomla (Ludwik Kondratowicz) - wybitny poeta krajowego romantyzmu
4 W poszukiwaniu straconego czasu. Pamięć jako mechanizm psychologiczny, zasób kulturowy i tworzywo literackie
5 Herb wygnania. Diarystyka Drugiej Emigracji
6 Rodzina, ach, rodzina. Językowy obraz relacji rodzinnych w polszczyźnie (Temat językoznawczy)
7 Dramat i teatr Stanisława Ignacego Witkiewicza a polska awangarda XX wieku
8 Kształtowanie przestrzeni w teatrze XX i XXI wieku

O olimpiadzie

Trzystopniowa Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów szkół średnich. W Polsce prowadzona jest bez przerwy od 1970 r. Została utworzona przy Instytucie Badań Literackich PAN z inicjatywy ówczesnych władz oświatowych oraz przedstawicieli Instytutu.

Zawody I stopnia przeprowadzane są w szkołach,

Zawody II stopnia - w dziewiętnastu okręgach, które w większości pokrywają się z granicami województw.

Terminarz XLIV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Zawody szkolne (I stopnia)

Zawody szkolne powinny odbyć się w szkołach do końca listopada 2013 r. Dokumentację zawodów szkolnych trzeba przesłać do komitetu okręgowego do 14 grudnia 2013 r. Komitety okręgowe mogą nieco zmodyfikować ten termin ze względów organizacyjnych.

Zawody okręgowe (II stopnia)

Zawody okręgowe w miastach-siedzibach komitetów okręgowych:

pisemne - 15 lutego 2014 r.(SOBOTA)

ustne - 8 marca 2014 r. (SOBOTA)

Zawody ogólnopolskie (III stopnia)

Zawody ogólnopolskie odbędą się w dniach 10 - 12 kwietnia 2014 r. w Konstancinie i w Warszawie.

Uczestnicy z Polski przyjeżdżają do Konstancina w środę 9 kwietnia, zawody odbywają się 10 (czwartek) i 12 (sobota) kwietnia 2014.

Finał

Uroczyste wręczenie nagród laureatom i ich nauczycielom - czerwiec 2014 r., Warszawa, Sala Lustrzana Pałacu Staszica, Nowy Świat 72, I piętro.

Regulamin Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Regulamin

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.