Maraton Maturalny z Języka Polskiego 2014/2015

Maraton Maturalny z Języka polskiego

Matura 2015 w technikum

Adresaci: wszyscy zainteresowani maturzyści

Termin: od 1 X 2014 r. do 4 V 2015 r.

Organizator konkursu: redakcja serwisu http://język-polski.pl/

Bezpłatny internetowy kurs maturalny z języka polskiego: Maraton maturalny dostępny od 01 X 2014 r. na stronie: http://mm.ipolski.pl/

Maraton Maturalny z języka polskiego to bezpłatny cykl powtórek i ćwiczeń do matury z języka polskiego w formie turnieju.

Jego celem jest utrwalenie wiedzy o lekturach, epokach oraz ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i analizy stylistycznej. Dzięki skutecznemu systemowi powtórek, zastosowaniu aktywizujących narzędzi oraz wzmocnieniu pozytywnej motywacji turniej zwiększa szanse na uzyskanie dobrego wyniku na maturze z języka polskiego. Dla najlepszych uczestników turnieju przewidziano nagrody książkowe.

Organizatorzy turnieju

Tatiana Żmij i Arkadiusz Żmij

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.