Olimpiada literatury i języka polskiego

TEMATY NA ZAWODY SZKOLNE W ROKU 2008/2009
  1. Retoryczność w  piśmiennictwie epok dawnych
  2. Między realizmem a kreacją. Romantyczne poematy o miłości
  3. Od dziennikarstwa do literatury (Ryszard Kapuściński i Hanna Krall)
  4. Język a płeć. Perspektywy historycznoliterackie, lingwistyczne, feministyczne
  5. Troska o język narodowy dawniej i dziś
  6. Teatr polityczny w Polsce XX i XXI wieku
  7. Media i teatr
Terminy XXXIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w roku szkolnym 2008/2009

Zawody szkolne (I stopnia)

Zawody szkolne muszą odbyć się w szkołach do połowy listopada. Komitety okręgowe wyznaczają własne terminy składania prac przygotowawczych i protokołów I etapu, na ogół jednak dokumentację zawodów szkolnych trzeba przesłać do komitetu okręgowego do końca listopada każdego roku.

Zawody okręgowe (II stopnia)

Zawody okręgowe w miastach-siedzibach komitetów okręgowych:


pisemne -  17 stycznia 2009 r. (uwaga - jest to jednocześnie termin Olimpiady Geograficznej)

ustne - 14 lutego 2009 r. (uwaga - jest to jednocześnie termin Olimpiady Języka Niemieckiego)


Zawody ogólnopolskie (III stopnia)

Zawody ogólnopolskie odbędą się w dniach 15-18 kwietnia 2009 r. w Konstancinie i w Warszawie.

Uczestnicy z Polski przyjeżdżają do Konstancina w środę 15 kwietnia, zawody odbywają się 16 (czwartek) i 18 (sobota) kwietnia 2009.

Uczestnicy spoza Polski przyjeżdżają do Konstancina we wtorek 14 kwietnia, zawody odbywają się 15 (środa) i  16  (czwartek) kwietnia 2009.

Finał

Uroczyste wręczenie nagród laureatom i ich nauczycielom
- maj 2009 r., Warszawa, Sala Lustrzana Pałac Staszica, Nowy Świat 72
Więcej informacji na stronie olimpiady
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.